Bộ chính trị:

Bổ sung gần 66 ngàn biên chế giáo viên cho các địa phương

Thứ Bảy, 30/07/2022 11:14

|

(CAO) Bộ Chính trị đã quyết định tổng biên chế của toàn hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 là 2,234 triệu, trong đó có 65.980 giáo viên bổ sung cho các địa phương.

 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quyết định nói trên.

Theo con số thống kê của cơ quan chức năng, trong số 2,234 triệu tổng biên chế trên cả nước, có 1,68 triệu viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó đã bao gồm 65.980 giáo viên bổ sung cho các địa phương giai đoạn 2022-2026; 680 biên chế các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; gần 205.600 cán bộ, công chức cấp xã; hơn 1.300 biên chế công đoàn tạm giao cho các địa phương; 10.100 biên chế dự phòng (gồm 1.700 công chức và 8.400 viên chức).

Sẽ bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương (ảnh minh họa)

Chiếm số lượng cao nhất lực lượng biên chế được giao nhiệm vụ tại chính quyền địa phương trên cả nước là 1,9 triệu; còn lại là các khối Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Văn phòng Chủ tịch nước; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương gần; cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

Số lượng trên không bao gồm biên chế Công an, quân đội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị quyết định số lượng và quản lý tổng biên chế toàn hệ thống chính trị.

Vừa mới đây, Bộ Chính trị cũng đã ban hành kết luận về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; trong đó nêu rõ trong giai đoạn này, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo tiêu chí không cào bằng mà tùy điều kiện thực tế của từng cơ quan, tổ chức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang