Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023

Thứ Năm, 30/11/2023 10:38

|

(CATP) Từ ngày 01/12/2023, một số chính sách pháp luật mới liên quan đến đời sống người dân sẽ được đưa vào áp dụng, như: Chính sách về bảo hiểm y tế; Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước; Mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe online; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình...

Yêu cầu mới về phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình

Có hiệu lực từ ngày 01/12/2023, Thông tư 09/2023 của Bộ Xây dựng quy định Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, sẽ có một số quy định mới cần lưu ý gồm: Tại mỗi tầng phải bố trí ít nhất một họng khô để cấp nước chữa cháy cho tầng đó nếu không thể bảo đảm yêu cầu về chiều rộng khe hở giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang; Nhà và công trình không cần phải trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà nếu thuộc phạm vi phục vụ của các nguồn cấp nước chữa cháy ngoài nhà gồm bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo hoặc các nguồn nước tương tự khác...

Mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe online

Cũng có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023, Thông tư 63/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, sửa đổi quy định tại Điều 3 Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng lại như sau: Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến: Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp. Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC.

Thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Kể từ ngày 03/12/2023, Nghị định 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ sẽ có hiệu lực. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Lực lượng công an kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy

Theo đó, Nghị định 75 bổ sung nhiều điểm mới, có tính đột phá, gỡ được các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, tạo thuận lợi cho công tác KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Nghị định bổ sung và hỗ trợ mức đóng BHYT, sửa đổi mức hưởng BHYT và tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ, ngành, cơ sở KCB trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả BHYT.

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Ngày 27/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có hiệu lực ngày 01/12/2023. Theo đó, từ ngày 01/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với NHNN. Hiện hành quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo với NHNN là 300 triệu đồng.

Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Nghị định số 78/2023/NĐ-CP Chính phủ có hiệu lực từ 22/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Trong đó, Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước. Theo quy định mới, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định, bảo đảm nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22/12/2023, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ; ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này.

Người bị bạo lực gia đình sẽ được hỗ trợ tiền

Nghị định 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Trong đó, nêu rõ quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình qua địa chỉ quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 19 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Một trong những nội dung đáng chú ý là tại Điều 38, Nghị định 76 đã quy định mức chi hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình gồm các khoản: Tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình: Theo quyết định của UBND cấp tỉnh; Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu khi thực hiện cấm tiếp xúc: Mức chi như đối tượng bảo trợ xã hội; Thanh toán chi phí KCB nếu người bị bạo lực gia đình bị tổn hại sức khỏe được chăm sóc, điều trị tại cơ sở KCB.

Bình luận (0)

Lên đầu trang