TPHCM yêu cầu các địa phương rà soát, ưu tiên tạo quỹ đất cho giáo dục

Thứ Ba, 26/09/2023 09:19

|

(CAO) Để thực hiện mục tiêu đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học vào năm 2025, TPHCM chỉ đạo di chuyển, thu hồi các kho bãi, khu đất bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả ưu tiên để xây dựng trường học; bố trí đủ quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, khu vực đông dân cư đế xây dựng trường học.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiến độ và giải pháp thực hiện hoàn thành công trình 4.500 phòng học chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên địa bàn TP. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược phát triển giáo dục của TP, trong đó chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học là một trong những mục tiêu quan trọng được TP quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện đến nay còn chậm, còn nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, quy hoạch đô thị tại các địa phương, quỹ đất dành cho giáo dục tại các địa phương và vốn đầu tư công còn hạn chế để xây dựng các công trình đảm bảo theo tiến độ và yêu cầu...

TP.HCM chỉ đạo rà soát, ưu tiên tạo quỹ đất cho giáo dục

Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận, huyện hoàn chỉnh Đề án thực hiện hoàn thành chỉ tiêu công trình 4.500 phòng học chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trình UBND TP phê duyệt trong tháng 10 năm 2023.

Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án và kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án, rà soát tổng thể mạng lưới trường học trên địa bàn nhằm tăng thêm quỹ đất dành cho giáo dục bằng nhiều biện pháp như: di chuyển, thu hồi các kho bãi, khu đất bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả ưu tiên để xây dựng trường học; bố trí quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, khu vực đông dân cư để xây dựng trường học.

Đồng thời, phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện rà soát các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn để đôn đốc các chủ đầu tư hoàn chỉnh việc đầu tư xây dựng trường học hoặc bàn giao phần đất xây dựng trường học trong dự án.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu cho TP các thủ tục về quy hoạch đất giáo dục để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập các trường ngoài công lập và đẩy mạnh việc ban hành các chính sách phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực từ xã hội vào đầu tư phát triển giáo dục, góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách và đảm bảo nhu cầu trường lớp cho học sinh trên địa bàn TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang