Vụ ông giám đốc ban quản lý dự án lộng quyền:

Sai phạm nối tiếp sai phạm

Thứ Hai, 05/04/2021 12:30  | Thiện Thảo

|

(CATP) Báo Công an TPHCM ngày 2-4 có bài về ông giám đốc ban quản lý dự án ở Cà Mau lộng quyền, phản ánh ông Hồ Hoàn Kiếm, Giám đốc Ban quản lý Dự án Khu đô thị Đông Bắc (gọi tắt là BQLDA) vô tư cấp nền, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện khu A. Thanh tra kiểm tra tiếp khu C cũng có kết quả tương tự. Ông Kiếm tự cấp nền, tự bồi thường giải tỏa cho người dân không theo quy định của pháp luật.

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 509 HỘ, SAI 282 HỘ

Sau khi thực hiện khu A với hàng loạt sai sót, BQLDA thực hiện tiếp khu C. Ngày 7-7-2011, UBND TP.Cà Mau có quyết định số 516 về phương án tổng thể được phê duyệt đối với khu C. Theo đó, quy mô của dự án gần 95 ha có 457 hộ dân, 3 tổ chức bị thu hồi đất. Dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 136 tỷ đồng. Thanh tra tiến hành kiểm tra phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt phát hiện BQLDA quá nhiều sai sót. Hội đồng trình UBND TP.Cà Mau có 509 hộ. Qua thẩm định, số hộ đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ chỉ 227 hộ còn lại 282 hộ không đủ điều kiện.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, 3 nguyên nhân dẫn đến hành vi thiếu sót, vi phạm việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án khu cửa ngõ Đông Bắc:

- Về bồi thường, hỗ trợ thực hiện không theo phương án được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Đổi đất tùy tiện, không lập phương án, danh sách hoán đổi đất và thực hiện trái pháp luật về đất đai, không theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Quản lý chưa chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong cấp, ứng, thanh quyết toán vốn và thẩm định giao đất, quyết định giao đất; nhất là cho chủ trương và quản lý thực hiện chủ trương đổi đất.

Kết quả thanh tra, cụ thể, BQLDA đã thực hiện bồi thường và đổi đất cho 122 hộ tương đương 27,91 ha với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 26,8 tỷ đồng; trong đó, 14 hộ đổi đất và tạm ứng tiền bồi thường tương ứng với diện tích 4,51 ha với gần 6 tỷ đồng; 23 hộ nhận tiền bồi thường cây ăn trái, hoa màu, vật kiến trúc tương ứng diện tích hơn 10 ha với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng; 84 hộ đổi đất không tạm ứng tiền bồi thường tương ứng với diện tích 13 ha; 1 hộ nhận tiền bồi thường cây ăn trái hoa màu và hoán đổi đất về khu A với diện tích 0,4 ha tương đương số tiền gần 40 tỷ đồng. Tất cả biên bản hoán đổi đất của BQLDA với các chủ sử dụng đất đều do ông Hồ Hoàn Kiếm ký. Về chứng từ hỗ trợ ổn định đời sống đối với các hộ dân có đất bị thu hồi không có xác nhận của chính quyền địa phương là người trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp với số tiền hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, một số trường hợp như hộ bà Ngô Thị Kim Anh, Trần Như Tâm được BQLDA "hào phóng" không thu nghĩa vụ tài chính hoặc chi trả tiền thừa tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Đối với 282 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng BQLDA đã tự chi. Theo đó, 95 hộ đã được BQLDA bồi thường, hoán đổi đất hơn 23 ha với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Quá trình chi, ban thực hiện vô nguyên tắc. Hai hộ Trà Kim Oanh, Trần Phước Hoàng được bồi thường, hỗ trợ hơn 500 triệu đồng nhưng kiểm tra không có phiếu chi. Quá trình thực hiện dự án khu C, BQLDA đề nghị khen thưởng 43 hộ gia đình, cá nhân đến nay 4 hộ chưa nhận tiền khen thưởng với số tiền 12 triệu đồng.

UBND tỉnh đề nghị thu hồi 217 trường hợp hoán đổi đất khu C do ông Hồ Hoàn Kiếm tự ký

KIỂM ĐIỂM NHIỀU CÁN BỘ CÓ LIÊN QUAN

Đối với sai phạm dự án khu C, thanh tra xác định, trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng và BQLDA. Cụ thể, BQLDA không triển khai thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt theo quy định; thực hiện chi trả, bồi thường hỗ trợ cho 32 hộ dân với số tiền gần 20 tỷ đồng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Ban giám đốc Sở Xây dựng thiếu kiểm tra để ông Hồ Hoàn Kiếm tự lập biên bản hoán đổi 217 trường hợp diện tích đất nông nghiệp hơn 56 ha đã thực hiện không đúng thẩm quyền, chủ trương của UBND tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, ông Kiếm chi hỗ trợ đời sống, chi bồi thường không có xác nhận địa phương, không có phiếu chi gây thất thoát ngân sách nhà gần 1 tỷ đồng.

Ngoài việc chuyển sai phạm xảy ra tại BQLDA sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến các sai phạm trên; Cục Thuế Cà Mau truy thu nghĩa vụ tài chính đối với 80 trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển quyền sử dụng đất. Tỉnh hủy bỏ việc hoán đổi trái pháp luật cho 217 hộ do ông Kiếm ký. Để khắc phục phần bồi thường, hỗ trợ chưa có phương án chi tiết, phê duyệt tại khu C, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện lại theo quy định...

Ông giám đốc ban quản lý dự án lộng quyền
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang