Lâm Đồng ban hành văn bản "cởi trói" cho việc tách, hợp thửa đất trên địa bàn

Thứ Ba, 23/05/2023 19:58

|

(CAO) Chiều 23/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký, ban hành văn bản số 4464/UBND-ĐC1 về việc tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Văn bản số 4464/UBND-ĐC1 ngày 23/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký, ban hành, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về việc tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh, phù hợp theo các quy định của pháp luật. 

Đây là một tin vui đối với giới đầu tư bất động sản và người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng lâu nay có nhu cầu tách, hợp thửa đất phù hợp theo các quy định của pháp luật; nhưng thời gian qua bị "ách" lại, do những bất cập phát sinh khi bất động sản Lâm Đồng bất ngờ "nóng" lên trong các năm 2020 đến 2022, tình trạng phân lô tách thửa ồ ạt mất kiểm soát, khó quản lý nên UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra các văn bản (số 3962/UBND-ĐC, ngày 11/6/2021), quyết định (số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021) tạm dừng, hạn chế các hồ sơ đề nghị việc tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Tại một cuộc họp giao ban báo chí, trước những câu hỏi, thắc mắc của phóng viên, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: "Các văn bản, quyết định này có những điểm không hoặc chưa phù hợp, thậm chí mâu thuẫn với Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật thuế... hiện hành. Tuy nhiên, trước tình trạng các nhà đầu tư, người dân tự ý mở đường, tự phân lô tách thửa, mua bán, chuyển nhượng... ồ ạt, gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan nhà nước, gây bất ổn thị trường bất động sản ở địa phương; tỉnh ra các văn bản tạm dừng việc "phân lô tách thửa". Sau đó, tỉnh có hướng dẫn với các sở, ngành, địa phương giải quyết những hồ sơ đúng quy định, đảm bảo pháp lý.

Văn bản ngày 23/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký, gửi đến các sở: TN&MT, Xây dựng, Tư pháp, UBND các huyện, TP Đà Lạt và Báo Lộc, nêu rõ:

Xét báo cáo số 225/BC ngày 12/5/2023 của Sở TN&MT về việc rà soát, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh quy định về giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh (theo ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp tại Văn bản số 353/KTrVB-NC ngàv 28/4/2023); căn cứ kết luận cuộc họp giao ban của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 493/TB-VP ngàv 22/5/2023; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấm dứt hiệu lực toàn bộ các văn bản của UBND tỉnh: số 491 l/UBND-ĐC ngày 5/7/2022 về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh, số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố, kể từ ngày ký văn bàn này.

2. Giao Sở TN&MT chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh theo hướng: Xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa (chỉ những nội dung quy định UBND cấp tỉnh phải ban hành); Bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông (do đã được quy định tại Luật Xây dựng và các Luật khác liên quan); Bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án (do đã được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các Luật khác liên quan); Một số nội dung khác phù hợp theo đề xuất của Sớ TN&MT tại Văn bản nêu trên.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT khẩn trương hoàn thành trước ngày 25/6/2023.

Bình luận (0)

Lên đầu trang