Tích cực quảng bá các hoạt động xã hội, thúc đẩy các chương trình an sinh xã hội

Thứ Tư, 12/05/2021 15:39

|

(CAO) Ông Cao Anh Minh (SN 1968, quê quán Tây Ninh), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021; được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đơn vị bầu cử số: 20 (quận Gò Vấp). Ông Cao Anh Minh đã có Chương trình hành động của mình, cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Kính thưa bà con cử tri Thành phố, tôi rất vinh dự và nhận thức trách nhiệm nặng nề khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tín nhiệm giới thiệu tôi tiếp tục ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ vị trí, vai trò, trách nhiệm và từ thực tiễn xã hội của mình, tôi đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn để thể hiện hết trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua việc tích cực đóng góp hết năng lực và trí tuệ của mình tham gia xây dựng các nghị quyết, chính sách của Hội đồng nhân dân; cùng với toàn hệ thống chính trị của Thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thứ hai, với kinh nghiệm được tích lũy từ nhiệm kỳ Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa IX (2016 - 2021), tôi sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và dành thời gian định kỳ xuống cơ sở để nắm bắt thực tiễn, thiết lập mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ với cử tri; lắng nghe và phân tích những ý kiến đóng góp, nguyện vọng của cử tri; cam kết đại diện cử tri tổng hợp và đề đạt những ý kiến đó lên HĐND; tích cực đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cử tri.

Thứ ba, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí Thành phố: Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; thực hiện tốt vai trò cầu nối thông tin giữa Nhân dân với Thành ủy, Ủy ban nhân dân, cùng với Nhân dân bám sát thực tiễn nhằm phát hiện và phản biện những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội Thành phố; cùng với cả hệ thống chính trị góp phần tích cực vào quá trình thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XI (2020 - 2025).

Thứ tư, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, tôi sẽ cùng với tập thể Đài Truyền hình tiếp tục tích cực tham gia và quảng bá các hoạt động xã hội, góp phần thúc đẩy các chương trình an sinh xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các chương trình từ thiện quyên góp giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn thành phố và ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai tàn phá.

Thứ năm, thực hiện tốt chức năng văn hóa-giáo dục: tôi sẽ cùng với tập thể Đài truyền hình tập trung vào mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng chương trình có tính định hướng thẩm mỹ và nhân văn; đặc biệt tập trung và giúp thế hệ trẻ tiếp thu những giá trị truyền thống; ngăn chặn vấn đề bạo lực, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên; tích cực xây dựng nhiều chương trình cổ vũ các gương điển hình người tốt việc tốt, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong toàn dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang