Khơi thông nguồn lực đưa TPHCM phát triển xứng tầm:

Bài 5: Chủ động triển khai ngay khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết

Thứ Sáu, 02/06/2023 10:36

|

(CATP) Với kế hoạch triển khai chuẩn bị thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, để chủ động triển khai các nội dung thí điểm theo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, UBND TPHCM ban hành kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị rất cụ thể. Khi được Quốc hội thông qua, Nghị quyết mới phát triển TPHCM lập tức tiến hành ngay trong tháng 7/2023.

Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc

Để chủ động thực hiện các nội dung chuẩn bị cần thiết nhằm có thể triển khai các nội dung thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết mới (về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM), Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết: "Ngay sau khi được Quốc hội ban hành, không để bị chậm trễ, bảo đảm đem lại hiệu quả thiết thực từ sớm và đầy đủ. Tạo cơ sở xác định nội dung công tác cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các cơ quan, đơn vị để triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và yêu cầu nhiệm vụ”. Được biết, TPHCM đã thống nhất nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy trong quá trình triển khai các công tác chuẩn bị nội dung thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù. Các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, phát huy năng lực chuyên môn thực hiện tốt nội dung công tác đề ra, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, thủ tục với tinh thần khẩn trương và hiệu quả.

Trong các nội dung quan trọng, người dân TPHCM rất quan tâm về quản lý đô thị và lĩnh vực tài nguyên môi trường, hiện đơn cử như hàng trăm dự án xây dựng đang vướng về mặt thủ tục, giấy tờ pháp lý cần tháo gỡ kịp thời... do vậy Chuyên đề Công an TPHCM nêu rõ về vấn đề nội dung này. Theo đó, Nghị quyết mới mà TPHCM đang trình, thảo luận và chờ thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV hiện nay, thì TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng, như quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha (Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện), trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho UBND TPHCM thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo thủ tục, trình tự do Chính phủ quy định (việc này do Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu chuẩn bị). Đồng thời trình UBND TPHCM phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất, nhà ở xã hội trong phạm vi dự án nhà ở thương mại hoặc phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội ở vị trí khác tương đương về quy mô, ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn theo Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Tổ 10 thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của TPHCM. Xây dựng và ban hành quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, quy định tỉ lệ quy đổi, điều kiện bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với đất thu hồi hoặc nhà ở phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Việc cho phép các tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. Việc sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý thuộc trường hợp sắp xếp lại, xử lý tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư đối với dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) được ký kết theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký hợp đồng BT trước ngày Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực mà chưa hoàn thành việc thanh toán cho nhà đầu tư.

Theo UBND TPHCM, về ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TPHCM, thành phố đã xây dựng và ban hành quy định chi tiết về mẫu công bố thông tin dự án thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Tất cả danh mục ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố, cùng các chế độ ưu đãi nhà đầu tư chiến lược được hưởng và nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược. UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Cục Thuế TPHCM tham mưu chuẩn bị sẵn sàng triển khai thực hiện ngay khi Quốc hội thông qua. (Còn tiếp)

Cũng theo đó, về đô thị và tài nguyên môi trường, UBND TPHCM cần có cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đột phá trong thời kỳ mới, xứng tầm là đầu tàu kinh tế của cả nước, nên việc xây dựng và ban hành quy định về giao đất, thuê đất đối với diện tích đất hình thành sau khi thực hiện lấn biển. Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn các công trình công cộng (nhà, sân bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng) trên đất do Nhà nước quản lý. Hướng dẫn nhà đầu tư đang thực hiện dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tự nguyện chuyển đổi toàn bộ công nghệ của dự án sang xử lý chất thải rắn sinh hoạt có thu hồi năng lượng để UBND TPHCM xem xét, quyết định bổ sung khối lượng chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức đặt hàng, xây dựng và ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, lộ trình đối với công nghệ được chuyển đổi và điều kiện, định mức, đơn giá, giá đặt hàng liên quan đến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được đặt hàng bổ sung. Xây dựng và ban hành quy trình thực hiện chuẩn bị thu hồi đất của một số dự án tại TPHCM và việc kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.

Triển khai thực hiện đồng loạt các nhiệm vụ cấp bách

Về quản lý đầu tư, công tác phân bổ và bố trí vốn đầu tư công, trong đó có bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm. Thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông. Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa. Các dự án được áp dụng hợp đồng BOT đối với đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu. Các dự án đầu tư theo hợp đồng BT.

Đại biểu Phan Đức Hiếu (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình): "Ban hành Nghị quyết còn là mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước, không riêng gì chính quyền và nhân dân TPHCM"

Về tài chính ngân sách, phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, điều chỉnh mức hoặc tỉ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí tòa án. Việc trình Hội đồng nhân dân TPHCM quyết định về mức trích lập nguồn cải cách tiền lương của một số cơ quan, đơn vị có nguồn thu lớn. Đề xuất các chương trình, dự án vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ).

Tờ trình Hội đồng nhân dân TPHCM quyết định điều chỉnh nguồn vay trong nước và nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trong phạm vi tổng mức vay và mức bội chi ngân sách thành phố đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao. Hướng dẫn thực hiện dự toán cho ngân sách của UBND quận thuộc TPHCM được bố trí khoản chưa phân bổ từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách quận. Việc sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện dự án, công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng nằm trên ranh giới, địa giới hành chính giữa thành phố và địa phương khác, các dự án quốc lộ, cao tốc đi qua địa bàn TPHCM. Việc hỗ trợ các địa phương khác trong nước, hỗ trợ một số địa phương tại một số nước khác trong các trường hợp cần thiết. Việc bố trí nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc TPHCM để tăng vốn điều lệ.

TPHCM phát triển mạnh mẽ, xứng tầm là đầu tàu kinh tế của cả nước

Việc hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố. Quy chế thu và sử dụng tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất từ các doanh nghiệp trong nội khu. Về thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon, như việc lựa chọn chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố để tạo ra tín chỉ các-bon, phối hợp với các Bộ: Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường xác định tỉ lệ đóng góp về lượng giảm phát thải/hấp thụ nhà kính trên địa bàn TPHCM. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư mua tín chỉ các-bon còn lại của thành phố. Việc sử dụng các mái nhà của cơ quan, đơn vị được xác định là tài sản công trên địa bàn thành phố để lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

(Còn tiếp...)

Bài 4: Tiên phong và đổi mới
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang