Ban Bí thư kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước

Thứ Ba, 17/01/2017 19:05  | Thanh Hoà

|

(CAO) Ngày 17/01/2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (số 59-BC/UBKTTW, ngày 05/01/2017), Ban Bí thư đã kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết; thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; có khuyết điểm về một số vi phạm trong công tác cán bộ và giải quyết tố cáo; thực hiện không nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy và Cơ quan...

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, gây dư luận không tốt trong Cơ quan Đảng ủy Ngoài nước.

Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang