Bộ Công an phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của các đạo luật

Thứ Sáu, 15/04/2016 14:04  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 15-4 tại TP.HCM, Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp- Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới của các đạo luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 liên quan trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự và công tác công an (khu vực từ miền trung trở vào Nam).

Trung tướng, GS-TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng, GS-TS Nguyễn Ngọc Anh nêu rõ: Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 16 đạo luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có một số đạo luật liên quan trực tiếp đến công tác công an. Những đạo luật này là cơ sở pháp lý để lực lượng CAND tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an tòan xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những đạo luật này cũng  giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống âm mưu, họat động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển kinh tế, xã hội của đất nước…

Trung tướng, GS-TS Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. - Ảnh: Mai Hà

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, nhấn mạnh: “mục đích của hội nghị này để các đồng chí có nhận thức đầy đủ về vị trí cũng như vai trò của các đạo luật trong công tác công an, đặc biệt là các đạo luật liên quan trực tiếp đến các họat động CAND, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết trong quá trình xây dựng các đạo luật để các đồng chí hiểu đúng, áp dụng thống nhất trong quá trình thực thi nhiệm vụ”.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe trung tướng, GS-TS Nguyễn Ngọc Anh và đại tá, TS Lê Văn Thư; trung tá, TS Vũ Huy Khánh, Phó cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trình bày một số nột dung cơ bản của Bộ luật Hình sự; Bộ luật dân sự; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tố tụng hành chính; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật an tòan thông tin mạng năm 2015 và Luật trưng cầu ý dân năm 2015…

Các đại biểu tại hội nghị. - Ảnh: Mai Hà

Phát biểu kết luật hội nghị, trung tướng GS-TS Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh: "sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị quán triệt các Bộ luật, luật đã hòan thành mục tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, các đồng chí đã được nghe những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Bộ luật, luật trên. Đặc biệt là những nội dung mới được bổ sung, sửa đổi.

Đây là những bộ luật, luật rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của CAND trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an tòan xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật".

Bình luận (0)

Lên đầu trang