Bộ TNMT thông tin về kết quả khắc phục môi trường của Formosa

Thứ Năm, 10/11/2016 19:23  | Thanh Hoà

|

(CAO) Ngày 10-11, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thông tin về kết quả khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) sau sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết FHS đã hoàn thành việc chuyển 500 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại cho chính phủ Việt Nam và khẩn trương khắc phục các hậu quả vi phạm. Đến nay, FHS đã cải thiện, vận hành hệ thống xử lý nước thải và khí thải đạt quy chuẩn cho phép; xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung một số công trình xử lý chất thải nhằm kiểm soát môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện tại, các Trạm xử lý nước thải sinh hoạt, sinh hóa và công nghiệp; các hệ thống xử lý khí thải đã được FHS vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định trước khi thải ra môi trường.

Tuy nhiên, để nâng cao hệ số an toàn và khả năng ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành và để các công trình xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu FHS phối hợp các cơ quan tư vấn, khoa học kỹ thuật, chuyên gia môi trường trong nước và quốc tế xây dựng và lập kế hoạch cải thiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-3-2017, trước khi Lò cao đi vào vận hành chính thức.

FHS cũng phối hợp với Viện Công nghệ môi trường (Tổng cục Môi trường) thực hiện kế hoạch giám sát môi trường tự động, liên tục và định kỳ trong thời gian 3 tháng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi, sớm xem xét, thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường cải thiện và bổ sung của FHS trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Giao Bộ Xây dựng theo thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tái chế, sử dụng tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao làm vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý loại chất thải này của các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam nói chung cũng như FHS nói riêng.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan khoa học đánh giá công nghệ làm nguội than cốc từ ướt sang khô của FHS, đảm bảo công nghệ được chuyển đổi là công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát thiết kế cơ sở của Tổ hợp gang thép đã được thẩm định và yêu cầu FHS thực hiện theo đúng dự án đã được phê duyệt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu FHS thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo chất thải của FHS phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế như cam kết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang