Còn nhiều tồn tại, bất cập trong xây dựng thể chế, pháp luật

Thứ Ba, 22/08/2017 17:01  | Thanh Hoà

|

(CAO) Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật vào sáng 22-8, tại Trụ sở Chính phủ.

Có 9 nội dung được đưa ra bàn thảo tại phiên họp lần này là dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; Tờ trình về đề nghị xây dựng dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước và tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan và ý kiến thẩm tra về đề nghị xây dựng các dự án luật để sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch; báo cáo về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đầu tư công được giao tại Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ; báo cáo tóm tắt về kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh của VCCI và Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, một trong những điểm nghẽn đối với sự phát triển được Đảng xác định là thể chế, bởi vậy Chính phủ đã nỗ lực xây dựng, trình Quốc hội thông qua nhiều văn bản pháp luật.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, điều đó mới đáp ứng một phần yêu cầu phát triển đất nước. Vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập trong việc xây dựng thể chế, pháp luật. “Chính điểm nghẽn đó nên Chính phủ tập trung vào thể chế”, Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết, trong các phiên họp thường kỳ hằng tháng, Chính phủ luôn tập trung vào công tác xây dựng thể chế, “nhưng vẫn làm không hết”.

Do đó, Chính phủ tổ chức họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận các vấn đề, bất cập trong quá trình xây dựng luật. “Chúng ta phải gỡ ra dần để thể chế pháp luật, chính sách của chúng ta sát hơn nữa với cuộc sống, với tinh thần kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang