Trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ để đảm bảo vững chắc ANTT

Thứ Bảy, 19/08/2017 00:22

|

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống CAND, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn Báo CAND. 

- PV: Thưa đồng chí Bộ trưởng, kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống CAND Việt Nam, Bộ trưởng có chia sẻ gì với cán bộ, chiến sĩ, bạn đọc và nhân dân?

Bộ trưởng Tô Lâm:

72 năm đã trôi qua, những thành quả cách mạng mà đất nước, nhân dân ta đã đạt được hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng càng chứng minh sâu đậm hơn cho giá trị vĩ đại, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh mồng 2 tháng 9. Trong không khí những ngày tháng lịch sử hào hùng này, chúng ta - mỗi người dân Việt Nam càng thêm tự hào về đất nước, dân tộc Việt Nam anh hùng, về Bác Hồ vĩ đại, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và vững tin vào thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Đối với lực lượng CAND, được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, ngay sau khi mới ra đời từ bão táp của Cách mạng Tháng Tám, đã cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân giành thắng lợi to lớn trong cuộc chiến đấu sinh tử với âm mưu, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ của các thế lực phản động, đế quốc thực dân, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng CAND đã đoàn kết, tận tụy trong công tác; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, kề vai, sát cánh cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, lập nhiều chiến công vô cùng oanh liệt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tổ quốc thống nhất, non sông thu về một mối, lực lượng Công an đã cùng toàn dân và toàn quân tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, dũng cảm chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới phía Tây Nam, phía Bắc, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá và kế hoạch hậu chiến của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước; thể hiện tinh thần quốc tế cao cả vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; có biện pháp ứng phó kịp thời các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phát huy vai trò “đi trước, mở đường” trong công tác đối ngoại; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

72 năm đã qua là 72 năm nỗ lực phấn đấu, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND qua các thời kỳ, làm nên những chiến công hiển hách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Với truyền thống anh hùng vẻ vang, giữ trọn niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, CAND Việt Nam là đội ngũ của những người “chỉ biết còn đảng thì còn mình”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 

- PV: Thưa Bộ trưởng, từ truyền thống lịch sử anh hùng, vẻ vang của CAND Việt Nam, có những bài học nào còn nguyên giá trị cho công tác, chiến đấu của lực lượng CAND hôm nay?

Bộ trưởng Tô Lâm:

Quá trình 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND đã đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu với công tác bảo vệ an ninh, trật tự hôm nay, đó là:

(1). Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là nhân tố quyết định thắng lợi của lực lượng CAND trong công tác, chiến đấu.

(2). Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và thực tiễn tình hình an ninh, trật tự và tội phạm trong từng thời kỳ cách mạng để xác định đúng yêu cầu, nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an.

(3). Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, lực lượng CAND làm nòng cốt, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để bảo vệ an ninh, trật tự.

(4). Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; có đạo đức cách mạng trong sáng; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, có kỷ cương, kỷ luật và sức chiến đấu cao, không ngừng đổi mới lề lối làm việc, tác phong, quy trình, quy chế công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(5). Thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong công tác, chiến đấu; tích cực nghiên cứu, tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của lực lượng CAND, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự. Chú trọng nghiên cứu cơ bản; thường xuyên tổng kết thực tiễn công tác, chiến đấu để phát triển, hoàn thiện lý luận CAND đáp ứng yêu cầu chỉ dẫn hoạt động thực tiễn.

 

- PV: Tiếp tục nhấn mạnh vai trò của quần chúng nhân dân với công tác công an giai đoạn hiện nay, đồng chí Bộ trưởng nhiều lần chỉ đạo: bản chất công tác công an là công tác dân vận, điều ấy đòi hỏi lực lượng CAND phải “trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ”. Bộ trưởng có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung này?

Bộ trưởng Tô Lâm:

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, trong các giai đoạn cách mạng, hoạt động bí mật hay công khai, việc triển khai các mặt, các lĩnh vực công tác, chiến đấu của CAND Việt Nam đều dựa trên nền tảng của hoạt động dân vận và vận động quần chúng; sự ủng hộ, giúp đỡ, tham gia của quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định thắng lợi cho công tác, chiến đấu của CAND trong suốt thời gian qua. Như vậy, rõ ràng, bản chất của công tác công an là công tác dân vận.

Vấn đề đặt ra là trong bối cảnh tình hình mới hiện nay, trước những tác động rất khắc nghiệt từ mặt trái của quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế và sự tuyên truyền, chống phá bằng các thủ đoạn hết sức thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, làm thế nào để công tác dân vận của lực lượng CAND đạt được hiệu quả cao nhất, làm thế nào để quần chúng nhân dân tích cực, tự nguyện, tự giác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, gánh vác trách nhiệm cùng lực lượng CAND trên mặt trận đầy cam go, phức tạp và cũng hết sức hiểm nguy này.

Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“CAND hoàn toàn khác Công an đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số nhân dân... CAND phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. CAND phải thực sự phục vụ nhân dân”, tôi cho rằng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thực sự là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận dân vận của Đảng, của lực lượng. Bằng chính đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống giản dị, gần gũi, chân thành, sự cống hiến, sẵn sàng hy sinh trong công tác, chiến đấu của mình để thuyết phục, vận động quần chúng và phương châm, biện pháp dân vận tốt nhất là phải “trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ” hơn nữa.

Trong đó, “trọng dân, gần dân” là “kính trọng, lễ phép với nhân dân”; tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; khiêm tốn, cầu thị, không kiêu ngạo, quan liêu, sách nhiễu quần chúng nhân dân; có sự liên hệ mật thiết với nhân dân, đi sâu, đi sát, hiểu biết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân để dân tin, dân phục và thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lực lượng CAND; đặt sự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an dưới sự theo dõi, nhận xét, đánh giá, kiểm tra, giám sát, phản biện của nhân dân. “Vì nhân dân phục vụ” là trong nhận thức, mỗi hành động, việc làm, lời nói, cử chỉ đều hướng tới phục vụ nhân dân, vì sự bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

 

 - PV: Trong phát biểu Kết luận tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng đã khẳng định lực lượng CAND phải là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đến nay, kết quả đã đạt được như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm:

Với quyết tâm chính trị cao, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, lực lượng CAND đã tổ chức triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn lực lượng. Công an các đơn vị, địa phương đã coi việc triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt và là khâu đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Để định hướng thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã sớm ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUCA, ngày 9-1-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 11 về những việc cần làm ngay; các cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, yêu cầu từng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đối chiếu với bản thân để tự soi, tự sửa, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt.

Tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới mạnh mẽ công tác lý luận chính trị, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh với cái sai, cái chưa phù hợp; chủ động phát hiện, kịp thời xử lý cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện.

Bằng sự thay đổi nhận thức và thông qua những công việc cụ thể, ngày càng xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND, nhiều gương điển hình tiên tiến, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, có sức lan tỏa, tạo sự tin yêu, đồng thuận của xã hội, của nhân dân với lực lượng CAND.

Cùng với đó, lực lượng CAND cũng chủ động phối hợp các bộ, ban, ngành tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp phòng ngừa, phát hiện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; quan tâm bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý cán bộ, đảng viên; đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Đặc biệt là, công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương, thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chính trị, pháp lý, thực tiễn có uy tín trong và ngoài lực lượng Công an, thực sự đi vào chiều sâu, kịp thời, hiệu quả.

Như vậy, có thể khẳng định, lực lượng CAND đã thực sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 

- PV: Hiện nay, vẫn còn có tình trạng một số cán bộ, chiến sĩ Công an vi phạm đạo đức, kỷ luật công tác, thậm chí vi phạm pháp luật. Đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm xử lý vấn đề này?

Bộ trưởng Tô Lâm:

Tôi rất buồn và trăn trở khi trong lực lượng CAND vẫn còn những cán bộ, chiến sĩ vi phạm đạo đức, kỷ luật công tác, thậm chí vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, lực lượng CAND với tinh thần tự soi, tự sửa, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, của báo chí và từ nhiều kênh thông tin khác nhau, đã chủ động, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm túc những sai phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an.

Quan điểm và phương châm của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an là phải phân định rõ ràng giữa thành tích, chiến công với khuyết điểm, vi phạm, sai phạm; không lấy thành tích, chiến công để bao che hoặc bỏ qua các khuyết điểm, vi phạm, sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ. Với quan điểm đó, trong thời gian qua, việc kiên quyết xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm minh, công khai kết quả xử lý đối với cán bộ, đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo, chỉ huy vi phạm đạo đức, kỷ luật công tác, vi phạm pháp luật đã góp phần quan trọng làm trong sạch nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững từ bên trong, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Cũng từ việc xử lý cán bộ, chiến sĩ vi phạm đạo đức, kỷ luật công tác, vi phạm pháp luật, tôi rất cảm ơn nhân dân, các cơ quan báo chí, các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã kịp thời cung cấp thông tin, góp ý, phản ánh đến lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương về tình hình cán bộ, chiến sĩ.

Tôi mong rằng, trong thời gian tới, lực lượng CAND sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia, góp ý, phản ánh của nhân dân, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí về những thành tích, kết quả và những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Để việc làm có ý nghĩa này phát huy được hiệu quả tích cực, tôi đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương có những biện pháp, hình thức phù hợp để ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tham gia, góp ý về cán bộ, chiến sĩ Công an trong công tác, chiến đấu và cả trong sinh hoạt.

 

- PV: Thưa Bộ trưởng, yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới là hết sức nặng nề, Bộ trưởng cho biết những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác công an thời gian tới?

Bộ trưởng Tô Lâm:

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp; tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo đã xuất hiện những thách thức mới, tác động trực tiếp đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tình trạng tham nhũng, lãng phí, nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, lộ lọt bí mật nhà nước, những bất thường về môi trường, khí hậu, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật; mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, mở cửa, xu thế toàn cầu hóa tiếp tục có những tác động rất khắc nghiệt và tiêu cực...

Bối cảnh tình hình trên đã và đang đặt ra cho lực lượng CAND những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất nặng nề trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Để thực hiện trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trước hết, lực lượng CAND cần tiếp tục siết chặt đội ngũ, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, hạn chế tối đa khâu trung gian, bảo đảm thống nhất, thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành từ Bộ đến Công an cơ sở theo hướng “Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”; quan tâm chú trọng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng đi đôi với việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CAND.

Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phát triển kinh tế, xã hội; chú trọng công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự; chủ động, phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo vệ bí mật nhà nước; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, không để quần chúng nhân dân bức xúc, bị lôi kéo, kích động thực hiện các hành vi gây rối an ninh, trật tự; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, các hình thức chống phá khác của các thế lực thù địch, phản động.

Làm nòng cốt chủ trì, phối hợp với các lực lượng vận động quần chúng nhân dân tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, “thượng tôn pháp luật”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm, nhất là phòng ngừa xã hội; tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và triển khai thi hành có hiệu quả các bộ luật, luật mới có hiệu lực thi hành từ 1-1-2018 như Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; thực hiện việc xây dựng có chất lượng, đúng tiến độ các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá thực tiễn thi hành Luật Công an nhân dân để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật này.

 

- PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang