Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong Công an nhân dân

Thứ Ba, 06/12/2016 18:08  | Thanh Hoà

|

(CAO) Nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong hệ thống thư viện Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2021, từ ngày 6-12-2016, các thư viện công cộng (thư viện tỉnh, huyện) của các địa phương sẽ thực hiện việc luân chuyển sách báo tới các thư viện, phòng đọc, tủ sách các đơn vị trong CAND đóng quân tại địa bàn.

Đồng thời, phối hợp và huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phục vụ sách báo cho các thư viện CAND, phát triển văn hóa đọc trong CBCS CAND và cộng đồng. 

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại lễ ký kết

Đây chính là nội dung phối hợp công tác giữa Cục Công tác chính trị, Bộ Công an với Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong các lĩnh vực hoạt động về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong hệ thống thư viện Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2021 vừa được ký kết sáng 6-12-2016, tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đề nghị lãnh đạo các cấp trong CAND tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trong CAND và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng cơ chế, chính sách để các thư viện trong CAND hoạt động bền vững; đồng thời động viên, đôn đốc, tổ chức cho CBCS CAND tham gia học tập, nghiên cứu, mượn tài liệu qua luân chuyển sách, sử dụng dịch vụ tại các thư viện công cộng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang