Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong Đảng bộ CATP

Thứ Ba, 04/08/2015 14:03  | Mai Loan - Trung Hiếu

|

(CATP) Đó là phát biểu chỉ đạo của đại tướng Trần Đại Quang, UVBCT, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an tại đại hội diễn ra tại trụ sở mới xây dựng của CATP ngày 3-8-2015. Tới dự có đồng chí Lê Hoàng Quân, UVTW Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo một số Tổng cục, Vụ, Cục và các ban của Thành ủy cùng 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của 48 cơ sở Đảng.

Báo cáo tổng kết Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015; trung tướng Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATPHCM nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy CATP đã tập trung lãnh đạo lực lượng CATP phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham mưu cho Thành ủy, UBNDTP huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tiếp tục triển khai sâu rộng việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Tổ chức sơ, tổng kết nhiều chuyên đề, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực giữ gìn TTATXH; tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh nâng cao chất lượng các mặt công tác công an; phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trong trao đổi thông tin, quản lý đối tượng, huy động lực lượng đấu tranh, trấn áp tội phạm tại các khu vực giáp ranh, các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Thiếu tướng Lê Đông Phong tặng hoa cho trung tướng Nguyễn Chí Thành - nguyên Bí thư Đảng ủy CATP nhiệm kỳ 2010 - 2015

Thường xuyên mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đồng thời tăng cường phòng chống tội phạm xâm phạm tài sản trên đường phố và nơi công cộng. Đổi mới công tác tuần tra, kết hợp tuần tra công khai, qua đó xây dựng mô hình phối hợp tuần tra giữa các đơn vị trong lực lượng công an phát huy hiệu quả tích cực, nhất là khi tập trung triển khai tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh; đổi mới công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố...

Về phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015 - 2020, trung tướng Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh: Lực lượng CATP cần tiếp tục đảm bảo giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết dân tộc tham gia công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thành phố; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng lực lượng CATP trong sạch vững mạnh, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được nhân dân tin yêu, có bản lĩnh chính trị vững vàng; nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an nhằm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị; ngăn chặn, kiềm chế các loại tội phạm, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông; xây dựng Đảng bộ CATP ngày càng trong sạch, vững mạnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao khả năng bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, đạt hiệu quả cao trong mọi tình huống...

Thay mặt Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên Đảng bộ CATPHCM trong nhiệm kỳ qua. Bộ trưởng nêu rõ: Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ CATP đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM; chủ động nắm, phân tích, dự báo đúng tình hình; kịp thời, nhạy bén tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác công an có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh trong tôn giáo.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở Đảng. Bộ trưởng đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ CATP tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ CATP...

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thay mặt Đảng bộ và chính quyền TP.Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hoàng Quân, nhấn mạnh: Dự thảo báo cáo chính trị và Bản kiểm điểm của Đảng ủy CATP trình đại hội hôm nay đã đánh giá khá xác thực, nghiêm túc, thẳng thắn. Có thể nói, tuy đã đạt được những thành tích quan trọng, song so với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, Đảng bộ CATP cũng còn những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Chủ tịch UBNDTP cũng chỉ rõ: Trong thời gian tới Đảng ủy CATP cần tập trung vào 4 nội dung quan trọng: Quán triệt, thực hiện tốt công tác dân vận, biết dựa vào dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt các mặt công tác; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành tổ chức triển khai nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an...; tăng cường kiểm tra, phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh những vi phạm, sơ hở trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự góp phần ngăn ngừa, hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội; chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng để nâng cao vai trò hạt nhân và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý điều hành của chỉ huy các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ Đảng bộ, chi bộ.....

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 23 đồng chí. Thiếu tướng Lê Đông Phong - Phó bí thư thường trực, Phó giám đốc CATP được Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 7 đồng chí.

Thay mặt Đảng ủy CATP nhiệm kỳ mới, thiếu tướng Lê Đông Phong đã trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội trong đó nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy CATP phải chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố các chủ trương, giải pháp ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, kiềm chế ùn tắc và kéo giảm TNGT trên địa bàn thành phố.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác đoàn thể, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện ba vấn đề cấp bách theo Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đổi mới công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên phù hợp với tình hình CATP trong từng giai đoạn; đổi mới phương thức học tập Nghị quyết, đảm bảo mỗi cấp ủy Đảng, đảng viên nắm chắc các quy định của Đảng, ngành để vận dụng đúng vào thực tế công tác...

Toàn thể đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với niềm tin tưởng và quyết tâm thực hiện xuất sắc các nội dung và chỉ tiêu công tác Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đại tá Võ Văn Phương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ:

Cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục đồng thời đẩy mạnh đấu tranh vạch mặt, phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái để nâng cao sức đề kháng và khả năng “tự bảo vệ” cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý cán bộ đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, để kịp thời phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến” ngay từ khi mới hình thành, không để có điều kiện phát triển và “lây lan”...

Đại tá Phan Hùng Dũng, Trưởng phòng công tác chính trị:

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần rà soát những vấn đề còn hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 thời gian qua và đề ra các biện pháp giải pháp khắc phục; phải quyết liệt trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định 136 của Đảng ủy CATW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt yêu cầu “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập, noi theo”...

Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông:

CATP đã chủ động phối hợp với Sở giao thông vận tải tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố hiện đại hóa công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm TTATGT đường bộ, thông qua hoạt động của Trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông phối kết hợp với lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy chế, quy trình, điều lệnh, chế độ công tác; phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ chiến sĩ sai phạm, tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang