Giảm còn 17 doanh nghiệp quân đội có 100% vốn Nhà nước

Thứ Năm, 13/07/2017 14:50  | Linh Vũ

|

(CAO) Theo đề án Bộ Quốc phòng trình Chính phủ thì số lượng doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 còn 17 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

 

Sáng 13-7, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo về Kết quả hoạt động Quân sự, Quốc phòng và xây dựng Quân đội 6 tháng đầu năm 2017. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì họp báo.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp Bộ từ 305 (năm 2000), đến năm 2016 còn 88 doanh nghiệp nhà nước. Trong năm 2016, các doanh nghiệp đạt doanh thu 40.273 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 43.504 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 40.273 tỷ đồng; đảm bảo việc làm cho 181.367 lao động với thu nhập bình quân 11,8 triệu đồng/người/tháng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu ước đạt 189.000 tỷ đồng, (51% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 22,000 tỷ đồng (52%), nộp ngân sách đạt 21.000 (50%), tổng số lao động 185.000 người với thu nhập bình quân trên 11,8 triệu đồng/người/tháng.

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ là các doanh nghiệp nhà nước phải được sắp xếp lại để nâng cao hiệu quả, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chủ trương rà soát toàn bộ các doanh nghiệp để sắp xếp, thu hẹp, giảm dần từ 88 doanh nghiệp quân đội xuống còn 17 doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước.

“Các doanh nghiệp quân đội giữ lại là những doanh nghiệp có nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Còn những doanh nghiệp như xây dựng, thương mại, dịch vụ hoặc những doanh nghiệp ít có nhiệm vụ quân sự quốc phòng sẽ được cổ phần hoá và thoái vốn, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng thông tin.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Kinh tế còn cho biết, một số doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước vẫn giữ 51% cổ phần thì có 12 doanh nghiệp. Đây là những doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh có nhiệm vụ quân sự quốc phòng, khi có xung đột có thể huy động.

“Hiện nay, Đề án sắp xếp doanh nghiệp quân đội của Bộ Quốc phòng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Khi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp thẩm định cùng các Bộ ngành, Bộ Quốc phòng báo cáo đề án đã hoàn chỉnh. Hiện, chờ Thủ tướng ký ban hành thì quân đội sẽ tổ chức thực hiện", Cục trưởng Cục Kinh tế cho biết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang