Phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến quốc phòng, an ninh​

Thứ Tư, 12/04/2017 16:18  | Trà My

|

​Sáng 12-4-2017, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan Thường trực hai Bộ (Quốc Phòng - Công an), thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định số 77), quý I-2017.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên, sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo hai Bộ, Văn phòng Bộ Công an và Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp tục làm tốt nhiệm vụ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đặc biệt, hai Cơ quan Thường trực đã phối hợp tham mưu với Thủ trưởng hai Bộ chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, phối hợp triển khai lực lượng, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để bị động, bất ngờ; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, quốc phòng,...

​Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà cùng thống nhất chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, hai Cơ quan Thường trực tiếp tục phối hợp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Công an, Quân sự các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77. Phối hợp làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Thủ trưởng, lãnh đạo hai Bộ.

Trọng tâm là phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường trao đổi, phối hợp, kiểm tra thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Tiếp tụcphối hợp chặt chẽ trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, quốc phòng...

Chụp hình lưu niệm tại hội nghị

​Chủ động nắm tình hình, trao đổi, xác minh thông tin có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, quốc phòng và kết quả phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự các cấp. Thống nhất tham mưu Thủ trưởng hai Bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của đất nước.

Tham mưu Thủ trưởng hai Bộ các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác phối hợp giữa các lực lượng. Tập trung phối hợp trong việc xây dựng Nghị định sửa đổi Nghi định số 77, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phối hợp giữa Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an trong tình hình mới...

Bình luận (0)

Lên đầu trang