Những bài học quý giá từ Cách mạng Tháng Mười Nga

Thứ Ba, 07/11/2017 07:42

|

(CAO) Những ngày này, với nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, lòng chúng ta dâng trào những cảm xúc đặc biệt, lòng biết ơn sâu nặng, thiêng liêng, tâm đắc những bài học vẫn còn nguyên giá trị và vững tin vào con đường vươn tới tương lai, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Nếu không có Cách mạng Tháng Mười vĩ đại thì nhân dân Việt Nam không thể hoàn thành được cuộc Cách mạng Tháng Tám của mình

Sự kiện làm rung chuyển thế giới ấy, đã đem đến những đổi thay kỳ diệu và những thử thách chưa từng có trong lịch sử nước Nga và nhân loại. Một thế kỷ trôi qua, chưa có một sự kiện nào có ý nghĩa, tầm vóc, ảnh hưởng quốc tế lớn lao, sâu rộng như thế. Một cuộc cách mạng đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại - kỷ nguyên của cách mạng vô sản, mở ra thời kỳ giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới. Đối với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Nếu không có Cách mạng Tháng Mười vĩ đại thì nhân dân Việt Nam không thể hoàn thành được cuộc Cách mạng Tháng Tám của mình”. Vận dụng sáng tạo những bài học từ Cách mạng Tháng Mười, từ thực tiễn hoạt động của chính quyền Xô Viết cùng sự giúp đở của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười, hình ảnh của Liên Xô vĩ đại, đất nước đã gánh chịu những mất mát, hy sinh to lớn cứu nhân loại thoát khỏi họa diệt chủng của chủ nghĩa phát xít luôn thúc giục tuổi trẻ chúng ta. Trong hoàn cảnh chiến đấu khốc liệt, nhiều người trẻ đã từng “mơ Liên Xô”- mơ có cuộc sống hòa bình, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, có điều kiện học hành và phát triển, rất khâm phục về một đất nước đã nhanh chóng vươn lên hùng mạnh như thành trì của hòa bình thế giới. Có một thời, văn học Nga với những hình tượng chân thực như Paven Coocsagin đã chinh phục trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ. Câu nói mang đậm ý nghĩa nhân sinh như luôn có trong hành trang của nhiều bạn trẻ: Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, và khỏi phải hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đốn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt hoa tại tượng đài Lenin

Chúng ta biết ơn Cách mạng Tháng Mười Nga - cuộc cách mạng có giá trị nhân văn sâu sắc nhất trong tất cả các cuộc cách mạng đã từng diễn ra trong lịch sử loài người. Biết ơn Lênin, vị lãnh tụ thiên tài - người đầu tiên chỉ ra rằng nếu không có sự tham gia của các dân tộc thuộc địa thì cách mạng xã hội chủ nghĩa không thể thắng lợi được. Người cũng đã chỉ ra phương cách quản lý đất nước: “Chỉ khi nào thực hiện ý nguyện của nhân dân thì chúng ta mới quản lý được nhà nước”. Và phê phán “bệnh kiêu ngạo cộng sản” là kẻ thù của đổi mới. Biết ơn nhân dân Liên Xô đã có sự giúp đỡ to lớn, vô tư cho Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự giúp đỡ về kinh tế, kỹ thuật, khí tài quân sự, giúp chúng ta nâng cao tiềm lực quốc phòng, có khả năng đánh trả các cuộc tập kích không quân, hải quân, bảo vệ vùng trời, vùng biển…một cách có hiệu quả và đặc biệt là sự hỗ trợ nguồn lực trí tuệ thông qua đào tạo đội ngũ khoa học, chuyên gia trên các lĩnh vực.

Chúng ta luôn thấm thía những bài học quý giá từ Cách mạng Tháng Mười và nhất là những bài học đắc giá trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực của Liên Xô. Liên Xô sụp đổ nhưng giá trị của Cách mạng Tháng Mười vẫn trường tồn cùng tiến trình lịch sử đi lên của nhân loại. Sự sụp đổ có nguyên nhân sâu xa từ những hạn chế, khiếm khuyết của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực chậm khắc phục, và đến khi cải tổ thì mắc sai lầm. Có nguyên nhân từ sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả của bộ phận lãnh đạo cấp cao và sự chống phá của các thế lực thù địch…

Giữa biết bao những đổi thay, những biến động lịch sử qua một thế kỷ, ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn có sức sống lâu bền. Lý tưởng về một thế giới hòa bình, quyền tự quyết của các dân tôc được tôn trọng, trách nhiệm chung lo về những thách thức toàn cầu để môi trường sống tốt đẹp, bền vững hơn…luôn được nhân loại tiến bộ hướng tới. Vẫn còn mãi một niềm tin sắc son về con đường đấu tranh cho một thế giới không còn áp bức, bất công, một môi trường sống trong lành đầy tình thương yêu con người…Một thế giới được mở ra từ lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười - vẫn là ngọn cờ vẩy gọi. Sự hồi sinh của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế ở các châu lục và ngay trong lòng các nước chủ nghĩa tư bản phát triển nhất cho thấy nhân loại sẽ từng bước vươn tới lý tưởng cao đẹp bằng con đường riêng cho dù còn gặp muôn vàn khó khăn. Kết quả thăm dò xã hội học ở Nga mới đây cho thấy, Lênin thuộc top 5 nhân vật có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và dân tộc Nga.

Với thực tiễn cách mạng nước ta, Đảng ta đã kịp thời có đường lối đổi mới nhất là trong kinh tế và coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới. Tuy nhiên, nhiều những vấn đề đặt ra của thực tiễn cần phải tổng kết, nghiên cứu lý luận, giải đáp kịp thời hơn. Nhất là cần có tư duy linh hoạt phù hợp với tình hình mới, khắc phục nhanh những trì trệ, yếu kém, có giải pháp nâng cao năng suất tổng hợp, thúc đẩy đổi mới toàn diện và đồng bộ, tất cả vì sự phát triển và vì lợi ích nhân dân.

Bài học về xây dựng một đảng chân chính phải được thấm sâu hơn, làm sao phát huy cho được dân chủ, làm tốt công tác cán bộ nhất là trọng dụng người tài, người có trách nhiệm, người biết chia sẻ những nỗi niềm, bức xúc của nhân dân, gắn với đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, khắc phục tệ quan liêu, xa dân, những biểu hiện đặc quyền đặc lợi, đạo đức suy đồi của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Cùng với đường lối, chính sách đúng đắn, sự nêu gương của lãnh đạo các cấp, của cán bộ công chức… sẽ củng cố lòng dân và lòng tin. Theo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Được lòng dân, lòng tin là có tất cả.

Giờ đây, Cách mạng Tháng Mười Nga - một cuộc cách mạng có giá trị vạch thời đại đang được nhớ đến với nhiều những cảm nhận, sự hiểu biết và tầm nhìn có chiều kích rộng lớn, sâu xa hơn. Tất cả những điều đó như hun đúc thêm niềm tin, sức mạnh, nâng bước chúng ta vững vàng tiến lên phía trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang