Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước: Tạo 'sân chơi' bình đẳng, minh bạch

Thứ Tư, 07/12/2016 11:36

|

(CATP) Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó thủ tướng, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã được tổ chức trực tuyến với 63 địa phương vào ngày hôm qua (6-12).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh 2 nội dung cần làm rõ, là vì sao thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa còn thấp?

Giải pháp nào để thoái vốn và cổ phần hóa tốt nhất trong thời gian tới (bảo đảm lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, lợi ích xã hội...). Thủ tướng yêu cầu xác định rõ doanh nghiệp nào Nhà nước cần thoái vốn và doanh nghiệp nào không cần nắm cổ phần chi phối? Cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn đã được ban hành có còn phù hợp không? Những vấn đề nào mới đặt ra trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn (chọn nhà đầu tư chiến lược, chọn nhà tư vấn, thoái vốn theo lô, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình cổ phần hóa...)?

Xử lý vấn đề đất đai trong quá trình cổ phần hóa? Việc sắp xếp lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp? Thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp? Vấn đề tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cổ phần hóa...

Sau 15 năm sắp xếp lại, DNNN đã giảm mạnh về số lượng, đặc biệt là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, doanh nghiệp kém hiệu quả, doanh nghiệp ở các lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ. Năm 2001 cả nước có khoảng 6.000 DNNN, dàn trải trên 60 ngành, lĩnh vực, đến năm 2011 có 1.369 DNNN thì đến hết tháng 10 năm 2016 chỉ còn 718 DNNN, tập trung vào 19 ngành, lĩnh vực. Đại bộ phận DNNN có quy mô vừa và lớn, giảm nhiều về số lượng nhưng năng lực và quy mô tăng lên. Mặc dù số lượng chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong khu vực doanh nghiệp (khoảng 0,67%) nhưng DNNN vẫn nộp ngân sách đáng kể, đóng góp lớn nhất vào GDP (DNNN 28,8%, ngoài Nhà nước 11,8%, FDI 17,9%).

Theo mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối phải thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo cơ chế thị trường; bảo đảm công khai, minh bạch, có hiệu quả, tránh thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang