Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tổng cục tình báo

Thứ Hai, 23/01/2017 14:09  | Thanh Hoà

|

(CAO) Sáng 23-1 tại Hà Nội, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục tình báo (Bộ quốc phòng) trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Nói chuyện với các cán bộ chủ chốt của Tổng cục tình báo, thủ tướng khẳng định tình báo quốc phòng Việt Nam là một lực lượng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, vừa thực hiện nhiệm vụ tình báo chiến lược phục vụ Đảng, Nhà nước, vừa thực hiện nhiệm vụ tình báo quân sự phục vụ Quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng. Đảng, Nhà nước và quân đội luôn đặt trọn niềm tin đối với tình báo quốc phòng.

Trong hơn 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành tình báo quốc phòng đã tuyệt đối trung thành với Đảng, tận hiếu với dân, luôn dựa vào dân và đi sát địch, phát hiện kịp thời, đánh giá chính xác âm mưu, thủ đoạn, kế hoạch hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, xây đắp nên truyền thống 16 chữ vàng “trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Tổng cục Tình báo những ngày giáp Tết

Thời gian tới, thủ tướng nhấn mạnh: Tổng cục tình báo cần quán triệt sâu sắc, toàn diện quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội XII, nghị quyết số 28 của ban chấp hành trung ương khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tin tức, tham mưu chiến lược và hành động tình báo; phục vụ kịp thời cho Đảng, Nhà nước, quân ủy trung ương, bộ quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc; không để bị động, bất ngờ.

Tình báo quốc phòng phải thực sự trở thành lực lượng quan trọng tham gia vào lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ; xung kích, đi đầu trong việc phát hiện, ngăn chặn âm mưu, ý đồ, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực này; đánh giá, dự báo và tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi trong mọi tình huống.

Thủ tướng bắt tay các lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục Tình báo
Thủ tướng nghe thuyết minh về truyền thống của đơn vị
Thủ tướng chụp hình lưu niệm

Bình luận (0)

Lên đầu trang