Tổng Bí thư: 'Kiên quyết thực hiện cho được việc phòng chống tham nhũng'

Thứ Ba, 18/10/2016 09:13

|

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phòng, chống tham nhũng dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng chưa như mong muốn vì rất khó khăn, phức tạp. Do đó cần kiên quyết, kiên trì thực hiện cho được.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV, sáng 17/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình.

Cử tri phát biểu hoan nghênh những kết quả của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có nội dung tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cử tri đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua và tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được tham nhũng từng bước bị đẩy lùi.

Về công tác tổ chức, cán bộ, cử tri Trương Đức Ngãi, phường Cống Vị đề nghị nên có một cuộc cách mạng về công tác tổ chức làm sao thực sự tổ chức chọn đúng người, đúng việc, bố trí đúng nơi làm việc, để người tài được trọng dụng, không để xảy ra tình trạng cả họ làm quan.

Các ý kiến cũng đóng góp vào việc xây dựng Luật về Hội, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; việc điều chỉnh tăng độ tuổi nghỉ hưu; công tác quản lý báo chí; nợ công; việc bảo vệ môi trường khi phát triển kinh tế. Về xây dựng nông thôn mới, cử tri đồng tình với việc thực hiện nhưng lo lắng về tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và đề xuất cần nghiên cứu để điều chỉnh những tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với thực tế ở các vùng, miền. Đa số cử tri đều mong rằng Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát các lĩnh vực của đời sống xã hội và việc thực thi luật pháp.

Trân trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, trao đổi thêm những vấn đề đã nêu tại cuộc tiếp xúc. Theo Tổng Bí thư, việc kỳ họp thứ 2 sắp tới của Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật về Hội và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo là nhằm mục đích cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, tạo điều kiện cho hoạt động đúng hướng, đúng mục đích, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn dân.

Khẳng định những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những tồn tại hiện có như việc huy động nguồn lực lớn hay cần có tiêu chí phù hợp hơn là những vấn đề nảy sinh qua thực tế và sẽ được điều chỉnh lại để tiếp tục thực hiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, thu nhập của người dân khu vực nông thôn.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc khi có dự án phải nghĩ ngay tới vấn đề bảo vệ môi trường.

Tổng Bí thư cũng cho biết việc xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng chưa như mong muốn vì rất khó khăn, phức tạp. Do đó cần kiên quyết, kiên trì thực hiện cho được. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng cũng nhằm thực hiện mục tiêu này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang