Trung tướng Nguyễn Chí Thành: “CATP luôn Đoàn kết, dân chủ, năng động, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”

Thứ Hai, 27/07/2015 20:28  | PV

|

(CAO) Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác. Theo đó, lực lượng CATP đã lập nhiều thành tích xuất sắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. 

Trung tướng Nguyễn Chí Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã có cuộc trao đổi với Báo CATP trước thềm Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP

Phóng viên: Đảng bộ CATP đã đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ qua. Xin đ/c cho biết đâu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những kết quả trên?

- Trung tướng Nguyễn Chí Thành: Đảng bộ CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CATP lập nhiều thành tích xuất sắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự không ngừng được củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả; các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thực hiện đồng bộ và đạt được yêu cầu đề ra, đã liên tục kìm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương); công tác Xây dựng Đảng, XDLL luôn được Cấp ủy – Ban chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; đổi mới phương pháp lãnh đạo phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CATP gần gũi, thân thiện với nhân dân.

Có được những kết quả trên, trước hết đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời và hỗ trợ hiệu quả về mọi mặt của Thành ủy, UBND Thành phố, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp tích cực của các ban ngành, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn Thành phố; cùng với sự đoàn kết, thống nhất, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tự chỉnh đốn và chú trọng đúng mức đến công tác xây dựng Đảng, XDLL của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Cấp ủy – Ban chỉ huy các đơn vị trực thuộc và thành quả đó không thể không nhắc đến sự đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, đảng viên và chiến sỹ CATP luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất một lòng, khắc phục mọi khó khăn thử thách, không ngại gian khổ, hy sinh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

- Xin đồng chí cho biết khái quát những kết quả trong công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở vừa qua?

- Sau khi quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương và của Thành ủy về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP đã tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015 – 2020 và mở Hội nghị cán bộ chủ chốt trong CATP để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của Đảng cấp trên. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Ban thường vụ đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng. Đồng thời, để tạo sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành Đại hội cấp cơ sơ, Đảng uỷ CATP đã tổ chức rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm, chỉ rõ những ưu điểm, những hạn chế để thực hiện tốt hơn trong toàn Đảng bộ CATP. Từ đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ CATP chỉ đạo các cơ quan tham mưu hướng dẫn thật cụ thể, chi tiết các bước, quy trình tổ chức Đại hội cho các cơ sở đảng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP đã mời báo cáo viên thuộc Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy đến tập huấn, hướng dẫn cho Cấp ủy 48 cơ sở đảng, Đảng ủy Công an 24 quận, huyện về công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội để thực hiện một cách thống nhất, đúng quy định. Ngoài ra, Đảng ủy CATP đã thành lập 08 Tổ công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, trong đó phân công đồng chí Tổ trưởng là các đồng chí trong Ban Thường vụ - Ban Giám đốc CATP và Trưởng các đơn vị chức năng làm Tổ phó chuyên theo dõi, chỉ đạo trực tiếp từ khâu chuẩn bị cho đến khâu tiến hành Đại hội cấp cơ sở. Đối với công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo Báo CATP mở một chuyên mục về nội dung Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản về quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội; tuyên dương tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến và các hoạt động hưởng ứng, chào mừng Đại hội của lực lượng CATP nhằm nhân rộng trong toàn Đảng bộ góp phần tạo không khí sôi nổi thi đua chào mừng đại hội,...

Với sự tập trung lãnh đạo của Ban thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc và các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội, Cấp ủy 48 cơ sở đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, chuẩn bị nghiêm túc các văn kiện Đại hội, nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác phục vụ Đại hội cơ sở. Đến nay, các cơ sở đảng đã tổ chức xong Đại hội đảm bảo đạt yêu cầu đề ra.

- Bên cạnh những mặt đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới lực lượng CATP cần làm gì để xây dựng Đảng bộ CATP ngày càng trong sạch, vững mạnh, thưa đồng chí?

Trong nhiệm kỳ tới, với khẩu hiệu hành động xuyên suốt là “Đoàn kết, dân chủ, năng động, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh” Đảng bộ CATP quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục triệt để tồn tại, thiếu sót, chủ động trước yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, sẵn sàng và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã nêu, sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Cần tập trung hơn nữa cho công tác nắm chắc tình hình, chủ động dự báo sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố để tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố có các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự hữu hiệu hơn, chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động bất ngờ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao và trang thiết bị tiên tiến vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để đưa công tác xây dựng, tự chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng đi vào nề nếp, là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên; tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đi đôi với việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phòng chống sai phạm, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố hình ảnh người chiến sỹ CATP trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân. Cần tập trung nâng chất lực lượng CATP đảm bảo yêu cầu vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, ngoại ngữ, tin học, kỹ thuật,… đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu công tác trong tình hình mới. Tiếp tục chủ trương đẩy mạnh hướng về cơ sở, xây dựng lực lượng Công an Thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa; xây dựng bộ tiêu chí nhận xét đánh giá cán bộ phù hợp để phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; bố trí cán bộ phù hợp theo nguyên tắc “Vì việc mà bố trí người, không vì người mà bố trí việc”.

Ngoài ra, sau Đại hội, Đảng bộ CATP sẽ xây dựng chương trình hành động thật cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Theo Kế hoạch thì Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ chính thức diễn ra trong ngày 03/8/2015. Vậy đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đang được tiến hành như thế nào?

- Sau khi Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất và cho phép tiến hành, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XI sẽ tổ chức vào ngày 03/8/2015. Ban Thường vụ Đảng ủy CATP đã có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị để Đại hội diễn ra đúng quy trình, đạt yêu cầu, đảm bảo chất lượng trên tinh thần trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Cho đến giờ phút này, các công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội diễn ra ngay tại trụ sở mới của CATP – công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam 19/8/1945 – 19/8/2015.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Bình luận (0)

Lên đầu trang