UBMTTQ TP đề nghị HĐND - UBND TP quan tâm một số vấn đề được người dân quan tâm

Thứ Ba, 08/12/2015 10:23  | Sơn Dương

|

(CAO) Tại kỳ họp lần thứ 20 của HĐND TPHCM khoá 8, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP đề nghị HĐND, UBND quan tâm thực hiện 4 vấn đề cấp thiết được người dân Thành phố hết sức quan tâm. Cụ thể như sau:

UBND TP cần thống nhất giao nhiệm vụ cho một cơ quan chịu trách nhiệm chính, đúng chuyên ngành tổ chức thực hiện các giải pháp chống ngập đô thị để thực hiện có hiệu quả. Xác định rõ nhiệm vụ người đứng đầu, không để tình trạng yếu kém của một vài người để toàn xã hội phải gánh chịu hậu quả gây bất bình cho người dân.

Ngoài ra, đề nghị UBND TP tăng cường chỉ đạo quyết liệt trong quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác vấn đề ăn uống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM  Nguyễn Hoàng Năng thông báo các nội dung của MTTQ tại kỳ họp 20 của HĐND.

Đồng thời, UB MTTQ TP kiến nghị UBND TP xem xét đề xuất Trung ương cho phép Thành phố thực hiện cơ chế uỷ quyền hoặc phân cấp trong việc xử lý các hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu đất của người dân, vừa đảm bảo đúng thời gian quy định , vừa hạn chế phát sinh tiêu cực, tránh lãng phí nguồn vốn của người dân trong sản xuất kinh doanh.

Ban thường trực UBMTTQ TP đề nghị các vị đại biểu HĐND báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, của người đại biểu có so sánh với chương trình hành động đã công bố với cử tri khi ra ứng cử cách đây 5 năm. Đây là trách nhiệm đồng thời cũng là cơ sở đánh giá năng lực của đại biểu dân cử. Thông qua hệ thống Mặt trận các cấp, đồng bào cử tri muốn biết những thông tin về lời hứa và kết quả, giữa nói và làm của từng đại biểu để qua đó đánh giá sự gửi gắm của đồng bào cử tri với từng đại biểu đạt mức độ nào.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang