Chi cục trưởng Quản lý đất đai từ chức do áp lực quá nặng nề

Thứ Bảy, 11/12/2021 18:09  | Lê Long

|

(CAO) Tự nhận do áp lực quá nặng nề, công việc nhiều và quan trọng, bản thân không đủ sức để đảm nhiệm chức vụ, Chi cục trưởng Chi cục đất đai tỉnh Bình Thuận gửi đơn xin từ chức.

Theo đó, ngày 25-10, ông Nguyễn Thanh Cho (48 tuổi) đã viết đơn gởi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Giám đốc Sở TN&MT tỉnh xin từ chức.

Ông Cho trình bày lý do: Hiện Chi cục có quá nhiều việc khó khăn, chính sách lớn, khó và kéo dài, tồn đọng. Dù đã rất cố gắng xử lý công việc, chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và Giám đốc Sở TN&MT, nhưng đến nay chưa đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao và cấp bách, quan trọng, áp lực quá nặng nề; khối lượng quá lớn làm bản thân không đủ sức để đảm nhận chức vụ…, ảnh hưởng đến công việc chung nên cần phải thay đổi để có người đủ năng lực xử lý nhằm đáp ứng công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở, lãnh đạo tỉnh.

 Chi cục quản lý đất đai Bình Thuận - nơi ông Cho công tác

Đến ngày 3-12, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận có Tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét giải quyết nguyện vọng của ông Nguyễn Thanh Cho.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận đơn từ chức của ông Cho.

Ngày 10-12, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định về việc để công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đồng ý cho ông Nguyễn Thanh Cho, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thôi giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, với lý do: Theo nguyện vọng xin từ chức. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15-12-2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang