Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trong ngày

Chủ Nhật, 14/08/2022 13:18

|

(CAO) Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày trên địa bàn TP.

Trong văn bản gửi các sở, ngành; UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm, triển khai tổng kết, đánh giá, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh.

Chủ tịch UBND TP giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện và TP Thủ Đức tổ chức đánh giá, phát huy các thành tích đạt được; thông báo rộng rãi việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày trong năm 2022 đối với các thủ tục hành chính được ban hành; nghiên cứu, bổ sung thêm các thủ tục hành chính tuỳ theo đặc thù của địa phương, đơn vị.

Giao Công an TP quan tâm, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý nạn giấy tờ giả; kịp thời xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng. Nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước để kịp thời xử lý các hành vi gây rối của người khiếu nại, tố cáo tại công sở.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì và phối hợp với Văn phòng UBND TP và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cổng Dịch vụ công Thành phố, đảm bảo theo quy định; Đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính một cách hiệu quả và sâu rộng. Tích cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển chính quyền số của TP.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến; đảm bảo đường truyền kết nối hệ thống mạng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông suốt, ổn định.

Giao Sở Nội vụ khảo sát, lựa chọn mô hình, sáng kiến về cải cách hành chính xuất sắc tiêu biểu, tổ chức các hội nghị chuyên đề để chia sẻ, nhân rộng cách làm hay của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp kết quả thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” và báo cáo UBND TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang