Công bố tiêu chí phụ xét tuyển vào các trường CAND năm 2021

Thứ Sáu, 17/09/2021 16:51

|

(CAO) Ngày 17-9, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết một số mức điểm xét tuyển vào các trường CAND sẽ có thêm “tiêu chí phụ”.

Việc xây dựng thêm tiêu chí phụ để đảm bảo khi nhiều thí sinh cùng 1 mức điểm xét tuyển (điểm chuẩn), nếu lấy hết số thí sinh đó thì sẽ vượt chỉ tiêu, nên phải áp dụng thêm tiêu chí phụ để xét tuyển. Những thí sinh trên mức điểm xét tuyển, sẽ không phải áp dụng tiêu chí phụ.

Việc xây dựng thêm tiêu chí phụ, theo Cục Đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các trường CAND trong xét tuyển, đồng thời đảm bảo quyền lợi, sự công bằng cho thí sinh.

Tiêu chí phụ áp dụng một số điểm như sau:

1. Học viện An ninh nhân dân

- Địa bàn 2 đối với nam tổ hợp D01: 26.49 điểm, tiêu chí phụ: điểm xét tuyển theo công thức tính của Bộ Công an không tính điểm ưu tiên là 26.49.

- Địa bàn 2 đối với nam tổ hợp A01: 26.73 điểm, môn Toán đạt 9.2 điểm.

2. Học viện Cảnh sát nhân dân

- Địa bàn 2 đối với nam tổ hợp A00: 26.33 điểm, tiêu chí phụ: điểm xét tuyển theo công thức tính của Bộ Công an không tính điểm ưu tiên là 26.08 điểm.

3. Học viện Chính trị CAND

- Phía Nam, đối với nam tổ hợp C00: 27.19 điểm, môn ngữ văn đạt 7.5 điểm.

4. Trường Đại học An ninh nhân dân

- Địa bàn 6: đối với nam tổ hợp C03: 24.38 điểm, tiêu chí phụ: điểm xét tuyển theo công thức tính của Bộ Công an không tính điểm ưu tiên là 24.38 điểm.

5. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

- Địa bàn 5 đối với nam tổ hợp A00: 25.63 điểm, trung bình cộng điểm tổng kết 3 năm học trung học phổ thông đạt 8.77 điểm.

6. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

- Phía Bắc: đối với nam tổ hợp A01: 25.66 điểm, tiêu chí phụ: điểm xét tuyển theo công thức tính của Bộ Công an không tính điểm ưu tiên là 25.66.

Về các phương thức tuyển sinh được Bộ Công an áp dụng trong năm nay, về cách tính điểm xét tuyển, cách tính tiêu chí phụ. Giải đáp những câu hỏi này, Cục Đào tạo cho biết, năm 2021, Bộ Công an tuyển sinh hệ đại học chính quy theo 3 phương thức:

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát)

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học tập THPT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

Về điểm xét tuyển (ĐXT), theo Cục Đào tạo, ĐXT là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND

+ L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT

+ ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia theo quy định của BCA.

Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh; xét thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử; Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý; xét thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh; xét thí sinh có điểm môn Tiếng Trung Quốc cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Trung Quốc; xét thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Hóa học + Sinh học lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang