Dành 115.400 tỷ đồng trả nợ lãi trong năm 2020

Thứ Năm, 14/11/2019 08:57

|

(CAO) Kế hoạch phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (14-11). Theo đó, dự toán chi cho Văn phòng Trung ương Đảng là 2.817,780 tỷ đồng, Văn phòng Chính phủ 1.326,430 tỷ đồng, Văn phòng quốc hội 1.551,890 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết phân bổ Ngân sách Trung ương được Quốc hội thông qua, năm 2020 tổng thu ngân sách trung ương là 851.768, 636 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531,364 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách trung ương được Quốc hội quyết là 1.069.568,636 tỷ đồng, trong đó chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế giảm so với năm 2019, còn 14.600 tỷ đồng (năm 2019 dự toán 16.200 tỷ).

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Quốc hội quyết định năm 2020 chi trả nợ lãi 115.400 tỷ, chi thường xuyên 479.787, 222 tỷ. Chi đầu tư phát triển 220.000 tỷ, chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 55.066 tỷ...

Theo dự toán chi của từng cơ quan, tổng chi Văn phòng Trung ương Đảng 2.817,780 tỷ đồng, Văn phòng Chính phủ 1.326,430 tỷ đồng và Văn phòng quốc hội 1.551,890 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính phủ cũng được Quốc hội yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên quan, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước.

Kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định, nghị quyết nêu rõ yêu cầu.

Yêu cầu tiếp theo với Chính phủ là điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2020 được Quốc hội quyết định. Chủ động thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Chính phủ cũng được giao chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và UBNDn các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31-12-2019, thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Báo cáo giải trình trước khi biểu quyết, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công rất chậm, giao vốn nhiều đợt, quy trình, thủ tục phức tạp và chưa có giải pháp khắc phục, dẫn đến giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp.

Thừa nhận thực tế trên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước vẫn đang là vấn đề "nóng" trong thời gian qua. Nếu như năm 2015 tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ đạt 64,8%, thì năm 2016 giảm chỉ còn 54,5%, năm 2017 giảm còn 53,1%, năm 2018 là 50,9% và đến năm 2019 chỉ đạt 49,1%.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, thời gian tới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát quy trình, thủ tục, tập trung vào các điểm nghẽn, có nhiều vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn phân bổ, giao kế hoạch vốn và giải ngân để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hơn hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu có chế tài xử lý đủ mạnh đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao kế hoạch vốn và giải ngân vốn. Đồng thời, cần tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thể; kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh vốn của các công trình, dự án, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cho các dự án được triển khai theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang