Đẩy mạnh phát triển đảng trong sinh viên CAND cả về số lượng và chất lượng

Thứ Ba, 19/04/2022 20:45

|

(CAO) Đó là phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, nhà trường CAND được Bộ Công an tổ chức sáng 19-4.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Báo cáo kết quả phát triển đảng viên trong sinh viên các trường CAND giai đoạn 2018-2021, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, cho biết: Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên được các Đảng ủy học viện, nhà trường CAND quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng bộ.

Các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn báo cáo tại hội nghị

Công tác tạo nguồn, theo dõi, giúp đỡ người xin vào Đảng, thẩm tra, xác minh, xem xét kết nạp đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức, xây dựng quản lý, khai thác, bảo quản hồ sơ đảng viên cơ bản được các đảng ủy học viện, trường CAND thực hiện đúng quy định.

Hầu hết đảng viên được kết nạp vào Đảng có lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, có tư cách đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đảng viên, là nguồn nhân sự có trình độ cao, năng lực, phẩm chất tốt để tăng cường cho Công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các đơn vị tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích, làm rõ những thuận lợi, tồn tại, nguyên nhân, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, nhà trường CAND; đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp giải quyết các vướng mắc, bất cập để thực hiện hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, nhà trường CAND hiện nay và giai đoạn tiếp theo…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa, vai trò quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Trong thời gian qua, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh: Đảng bộ Công an Trung ương luôn coi phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, được cụ thể hóa thành chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, lãnh đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên đạt được những kết quả khả quan.

Trải qua quá trình công tác, lao động, những cống hiến, đóng góp của đảng viên kết nạp từ trong các học viện, trường CAND được cấp ủy địa phương đánh giá cao bằng nhiều hình thức khen thưởng, động viên, góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ CAND. Đó là những đóng góp quan trọng của các Đảng ủy học viện, trường CAND trong công tác phát triển đảng viên.

Để công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, trường CAND phát triển hơn nữa, thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Cục Đào tạo tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an liên quan đến công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, trường CAND để giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, các Đảng ủy học viện, trường CAND phải tập trung lãnh đạo, tăng cường, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên cả về số lượng và chất lượng, đi đôi với nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo nhằm hướng tới mục tiêu chung xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trước hết là về đội ngũ.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng, đội ngũ đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, tạo động cơ, mục đích trong sáng cho sinh viên các trường CAND khi phấn đấu vào Đảng; phải xác định chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng thúc đẩy các hoạt động phong trào, đặc biệt là hoạt động của đoàn thanh niên để tạo sân chơi cho sinh viên học tập, rèn luyện…

Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức đảng; các đảng ủy chỉ đạo UBKT Đảng ủy học viện, nhà trường CAND thường xuyên giám sát việc thực hiện công tác phát triển đảng viên ở các đảng bộ, quản lý học viên để kịp thời chấn chỉnh, xử lý mọi khuyết điểm, vi phạm nảy sinh trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang