Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương tăng cường phối hợp thực hiện công tác dân vận

Thứ Năm, 14/04/2022 17:23

|

(CAO) Sáng 14-4, tại Hà Nội, Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 38 giữa hai cơ quan về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 và Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022- 2026.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, khẳng định: Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về công tác dân vận đã đạt nhiều kết quả toàn diện trên các nội dung đã ký kết, góp phần giữ vững an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH); tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển của đất nước; qua đó, nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ CBCS, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận đã có bước chuyển biến tích cực.

Công tác dân vận của lực lượng CAND có nhiều đổi mới, hiệu quả; góp phần giữ vững ANQG, đảm bảo TTATXH, xây dựng hình ảnh đẹp về Người chiến sỹ CAND “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, “vì nước quên thân vì dân phục vụ”, nhất là qua hơn 2 năm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Cũng theo Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận và lực lượng Công an các cấp ngày càng chặt chẽ, nội dung triển khai thiết thực, cụ thể; qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong lực lượng CAND; từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Nhân dân; động viên Nhân dân tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an đã phát biểu tham luận về một số nội dung cần quan tâm, qua đó góp phần bổ sung nhằm làm sâu sắc, toàn diện hơn những kết quả chương trình phối hợp giữa lực lượng CAND và Ban Dân vận các cấp đã đạt được thời gian qua; đồng thời kiến nghị bổ sung một số biện pháp để tiếp tục triển khai tốt hơn Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương trong công tác dân vận thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng được thể hiện rất rõ trong quá trình lãnh đạo cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, “Dân vận khéo” thì việc gì cũng thành công, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, lực lượng CAND luôn xác định công tác dân vận là công tác cơ bản, chiến lược, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm nền tảng cho việc triển khai các biện pháp công tác Công an…

Điểm lại những kết quả nổi bật đã đạt được qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 38 giữa hai đơn vị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, chất lượng công tác dân vận đóng vai trò quan trọng, quyết định đến công tác bảo đảm ANTT, nhất là trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân phục vụ...

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng CAND và Ban Dân vận các cấp cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động chống đối, cơ hội chính trị.

Đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phối hợp vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa trong toàn xã hội; triển khai, thực hiện tốt các dự án, kế hoạch, chương trình, hoạt động an sinh, xã hội, từ thiện, xóa đói, giảm nghèo bền vững, đem lại hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội, ANTT cho Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Ban Dân vận và lực lượng CAND các cấp tiếp tục phối hợp ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực hiện công tác dân vận; củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Bộ trưởng Tô Lâm và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

“Thường xuyên phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND và Ban Dân vận các cấp; đặc biệt là lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở và cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở; đồng thời, tiếp tục tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Lực lượng CAND triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Bình luận (0)

Lên đầu trang