Đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Thứ Bảy, 24/07/2021 16:40

|

(CAO) Cuối giờ phiên làm việc chiều nay (24/7), thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo tờ trình số 10/TTr-UBTVQH15, nhân sự được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu cho vị trí này là ông Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV.

Căn cứ đề cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dựa vào khoản 6 Điều 74 Hiến pháp 2013; khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong lần tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 4/2021

Đề cử nhân sự Chủ tịch nước cũng dựa trên Công văn số 168-CV/VPTW ngày 5/3/2021 cảu Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; căn cứ điểm 2 Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 9/3/2021 của Hội nghị lần hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về việc giới thiệu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khoá XV nhiệm kỳ 2021 – 2026 để Quốc hội bầu theo quy định.

Đánh giá về nhân sự được đề cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: “Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn chấp hành nghiêm sự phân công của Đảng, Nhà nước, nỗ lực công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam. Ông có 4 khoá làm Ủy viên Trung ương Đảng (X, XI, XII, XIII), 3 khoá làm Uỷ viên Bộ Chính trị (XI, XII, XIII) và 4 khoá làm đại biểu Quốc hội (XI, XIII, XIV, XV).

Ông Phúc lần đầu được bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vào tháng 1/2011. Đến tháng 1/2016, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tái đắc cử Uỷ viên Bộ Chính trị.

Tháng 1/2021, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông tái cử Uỷ viên Trung ương và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương ông được bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị khoá thứ 3 liên tiếp.

Tại cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XV vừa qua, ông được cử tri TPHCM bầu làm ĐBQH.

Trước khi được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước lần này, ông Phúc đã được Quốc hội khoá XIV tín nhiệm bầu giữ chức vụ này tại kỳ họp cuối cùng của khoá.

Phát biểu tuyên nhậm chức thời điểm đó, trước Quốc hội và Nhân dân cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được hiến pháp và pháp luật quy định.

Ông cũng cam kết sẽ phối hợp, cộng tác chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang