Quan tâm, kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc là đang "điểm nghẽn" của TPHCM

Thứ Sáu, 07/05/2021 17:58

|

(CAO) Ứng cử viên Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số: 6 – TPHCM. Ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đảng ủy viên Khối Dân - Chính - Đảng TP, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM được giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số: 4 – TPHCM. Hai ứng viên đã có Chương trình hành động của mình trước buổi tiếp xúc cử tri.

Đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri

Với chuyên môn đào tạo về kinh tế và luật pháp, hơn 20 năm được trực tiếp tham gia xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách để phát triển đất nước ở một số cơ quan trung ương, thực tế quản lý vốn và tài sản Nhà nước, tham gia quá trình phản biện và giám sát của MTTQ Việt Nam, ứng cử viên Lê Thị Thu Hương nhấn mạnh: sẽ gắn bó chặt chẽ và thường xuyên với cử tri của đơn vị bầu cử và cử tri TP, tìm hiểu tâm tư, lắng nghe ý kiến của cử tri, thu thập và phản ánh đầy đủ, trung thực những bức xúc, trăn trở, những nguyện vọng, sáng kiến của cử tri với Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri. Đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri; thông báo kết quả giải quyết đến cử tri.

Ứng cử viên Lê Thị Thu Hương, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, tham gia ý kiến đề xuất với Quốc hội và các cơ quan chức năng của Trung ương về các cơ chế, chính sách trong quá trình phát triển TPHCM để giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của TP mà đa số cử tri quan tâm.

Đồng thời, sẽ tích cực tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội trong thực thi pháp luật đối với hoạt động của Nhà nước, nhất là những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu; phát triển và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân; bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, sẽ đóng góp ý kiến và tổng hợp các ý kiến của cử tri với Quốc hội về những vấn đề quan trọng của đất nước thuộc thẩm quyền thảo luận và quyết định của Quốc hội như những công trình kinh tế quan trọng của quốc gia, quyết định ngân sách quốc gia, những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia.

Quan tâm những vấn đề bức xúc như ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông, an toàn thực phẩm...

Ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đảng ủy viên Khối Dân - Chính - Đảng TP, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 4 – TPHCM tại Quận: 10, 12.

Trong chương trình hành động của mình, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh, sẽ quan tâm việc xây dựng thể chế để tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội và điều kiện học tập, lao động một cách bình đẳng thực chất; tham gia tích cực các hoạt động, chương trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh bày tỏ vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn làm đại biểu Quốc hội, tôi cam kết sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; không làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người đại biểu Quốc hội; không tham nhũng, lãng phí.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Bên cạnh đó, luôn tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến thể chế gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, những vấn đề bức xúc đang là điểm nghẽn của TP hiện nay về ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông, an toàn thực phẩm,... phản ánh kịp thời, trung thực đến Quốc hội và các cơ quan chức năng, đồng thời tích cực giám sát các cơ quan trong việc thực hiện các kiến nghị này.

Với kinh nghiệm và hiểu biết trong xây dựng thể chế, chủ động nghiên cứu và nắm bắt thực tiễn tại TPHCM, ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh: sẽ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; góp phần tạo cơ chế, hành lang pháp lý cho sự phát triển chung của đất nước và cơ chế đặc thù cho sự phát triển của TPHCM; đề xuất các giải pháp góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng minh bạch, khả thi, hiệu quả.

Với chức trách nhiệm vụ hiện nay, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh sẽ tham mưu UBND TP về pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý của TP liên quan việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của công dân; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục liên quan đến nhiệm vụ của ngành như thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp; cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ bổ trợ tư pháp, để huy động nguồn lực cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho xã hội, góp phần vào việc phát huy dân chủ và sự công khai, minh bạch trong hoạt động tố tụng, hướng đến mục tiêu bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang