Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân

Thứ Sáu, 07/05/2021 17:46

|

(CAO) Ứng cử viên Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, khóa XI; Bí thư Quận ủy Quận 1 được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số: 2 – TPHCM. Ứng cử viên Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm TPHCM được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số: 6 - TPHCM. Hai ứng viên đã có Chương trình hành động của mình trước buổi tiếp xúc cử tri.

Đôn đốc giải quyết nhanh chóng những kiến nghị, khiếu nại, phản ánh của cử tri

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu chọn làm Đại biểu Quốc hội, ứng cử viên Trần Kim Yến nhấn mạnh: sẽ thường xuyên bám sát hoạt động của cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe chân thành những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của Nhân dân và phản ánh, đề xuất đến Quốc hội, các cơ quan chức năng; đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, phản ánh của cử tri.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tham gia ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong đó, chú trọng các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, người già, người khuyết tật, người lao động có thu nhập thấp, nhất là lao động nữ; hỗ trợ cho doanh nghiệp và người bị ảnh hưởng bởi dịch, bệnh; công tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, chất lượng các dịch vụ xã hội thiết yếu, cơ chế kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành cho Nhân dân.

Ứng cử viên Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, khóa XI; Bí thư Quận ủy Quận 1.

Đồng chí Trần Kim Yến khẳng định sẽ tích cực đề xuất các giải pháp về xây dựng chính quyền đô thị; về đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân và chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý chắc chắn để chính quyền đô thị hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

Là cán bộ cơ sở, ứng cử viên Trần Kim Yến khẳng định, sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc giám sát việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Nhân dân đối với tổ chức, hoạt động của chính quyền các cấp. Đồng thời, phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề ở địa phương, thay thế chức năng giám sát do không tổ chức HĐND quận, phường; góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Ứng cử viên Trần Kim Yến nhận thức rõ vị trí, vai trò của Đại biểu Quốc hội, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là cử tri nơi mình ứng cử. Do đó, đồng chí sẽ nỗ lực hơn nữa; dành nhiều thời gian, công sức để thực hiện có hiệu quả những nội dung cử tri quan tâm, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Xây dựng xã hội học tập, thích ứng với mọi sự thay đổi trong xã hội phát triển

Trong chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm TPHCM được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 6 - TPHCM tại quận Bình Tân. Trong đó khẳng định: sẽ cố gắng đóng góp đề xuất chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của TP. Đặc biệt là các chương trình hành động xây dựng TP thông minh, xây dựng xã hội học tập, giúp các công dân tương lai thích ứng với mọi sự thay đổi trong xã hội phát triển và nhiều biến động. Tập trung nghiên cứu và có ý kiến đề xuất, phản biện ở các lĩnh vực, các vấn đề cử tri cả nước và TP quan tâm, như: quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Minh Hồng bày tỏ: Là người làm việc trong ngành giáo dục nhiều năm, bản thân luôn tập trung tinh thần, trí tuệ, sức lực cho các hoạt động của ngành trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Sau khi tìm hiểu và nắm vững nội dung nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ thực hiện vai trò là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, chịu sự giám sát trực tiếp của cử tri; định kì báo cáo với cử tri về hoạt động của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội và của bản thân; tham dự các buổi tiếp xúc cử tri theo lịch của Đoàn đại biểu Quốc hội TP; nghiêm túc lắng nghe, ghi nhận ý kiến của cử tri để tập hợp, phản ánh trung thực các ý kiến của cử tri. Đồng thời, đề xuất giải pháp để góp phần giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm trong phạm vi quyền hạn của mình.

Là đại biểu nữ công tác trong ngành giáo dục, ứng cử viên Nguyễn Thị Minh Hồng khẳng định, sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu và đề xuất, phản biện để góp phần hoàn thiện các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là các chính sách phát triển đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, các chính sách liên quan việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em, chuẩn hóa hệ thống trường và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông ở các khu công nghiệp, các vùng khó khăn, các vấn đề giáo dục trẻ em di cư cùng cha mẹ sinh sống, học tập, làm việc.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Minh Hồng cam kết sẽ dựa vào cử tri; dựa vào đoàn thể xã hội; tiếp thu ý kiến từ cán bộ, viên chức ngành giáo dục; liên hệ chặt chẽ, mật thiết với Hội đồng Nhân dân và chính quyền các cấp; kết nối các trường Đại học, Cao đẳng trong trên địa bàn TPHCM, tạo thành sức mạnh đồng bộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang