Đề xuất không cho phép chuyển nhượng biển số trúng đấu giá

Thứ Tư, 29/06/2022 16:29

|

(CAO) Người trúng đấu giá không được phép chuyển chuyển nhượng biển số trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng biển số trúng đấu giá theo xe.

Dự thảo Nghị quyết Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đang được gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Dự thảo quy định thí điểm việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, bao gồm: giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá; trường hợp bán cho người duy nhất tham gia đấu giá; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá; sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số.

Người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số trúng đấu giá khi bán xe. Ảnh minh hoạ

Đối tượng được tham gia đấu giá bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và được tham gia đấu giá biển số ô tô của bất kỳ địa phương nào trên toàn quốc.

Biển số đưa ra đấu giá, theo dự thảo, là biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa đăng ký mà cơ quan công an dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá có thể tuỳ chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá để tham giá đấu giá.

Cơ quan công an sẽ đăng công khai kho số đấu giá tại nơi đăng ký trên trang thông tin đấu giá trực tuyến và trên trang thông tin điện tử Cục CSGT để người dân biết. Trường hợp các biển số qua kỳ đấu giá không thành thì hệ thống sẽ tự động chuyển về kho số không đấu giá để cấp theo hình thức ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe cho người dân.

Quy định cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, dự thảo Nghị quyết nêu rõ, người trúng đấu giá được sử dụng biển số trúng đấu giá. Khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu; được chuyển nhượng (bán, cho tặng, thừa kế) biển số trúng đấu giá theo xe nhưng người được chuyển nhượng không được quyền giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác.

Người trúng đấu giá không được phép chuyển chuyển nhượng biển số trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng biển số trúng đấu giá theo xe.

Giá khởi điểm của biển số xe đưa ra đấu giá được phân theo vùng, trong đó vùng 1 (Hà Nội, TPHCM) là 40 triệu đồng; vùng 2 (các địa phương còn lại) là 20 triệu đồng. Việc bán biển số trúng đấu giá cho người duy nhất được thực hiện nếu đáp ứng đủ các điều kiện: khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá; một người tham gia cuộc đấu giá; một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm khi đấu giá lần đầu.

Vẫn theo dự thảo Nghị quyết, số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Trước đó, tại tờ trình, nêu mục đích của việc xây dựng Nghị quyết, Bộ Công an cho biết, việc này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đăng ký, quản lý xe. Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, theo Bộ Công an, nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân song hành với hệ thống đăng ký xe bằng hình thức ngẫu nhiên hiện nay để chủ phương tiện có quyền lựa chọn, khả thi khi thực hiện.

Dự thảo Nghị quyết cũng đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật và mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số để tham gia đấu giá, đồng thời, khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ đấu giá biển số, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số hiện nay để có thể số hoá hoàn toàn hệ thống đăng ký xe phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang