TPHCM: Vận dụng sáng tạo các nghị quyết, đáp ứng nhu cầu, thể hiện tinh thần năng động

Thứ Hai, 06/11/2023 17:55  | Lê Ngân

|

(CAO) Ngày 6/11, Đoàn cán bộ khảo sát thực tế nhóm 2 - Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương (phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa) đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

 Ông Trần Tuấn Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng nhóm 2, làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Nên- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các lãnh đạo TP.

Quang cảnh buổi làm việc

TPHCM ưu tiên hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế

Ông Võ Văn Hoan- Phó Chủ tịch UBND TPHCM, báo cáo tóm tắt một số nội dung về chuyên đề “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Theo đó, TPHCM đã từng bước hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. Riêng về phát triển các loại hình doanh nghiệp, đến nay TP có 541.919 doanh nghiệp còn hoạt động với số vốn đăng ký 11.095.246 tỷ đồng; 11.988 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư khoảng 57 tỷ USD.

TP tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường. Cùng với thị trường lao động TP luôn có sức hút cao đối với các thành phần lao động, thị trường khoa học và công nghệ từng bước hình thành, đi vào chiều sâu và vận hành có hiệu quả. TP ưu tiên hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Võ Văn Hoan- Phó Chủ tịch UBND TPHCM, báo cáo

Về phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế TP duy trì tăng trưởng liên tục qua các năm, ngoại trừ vào năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, so với giai đoạn trước, tốc độ tăng trưởng chậm dần. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại qua các giai đoạn 5 năm. Tính theo GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2011 - 2015 là 7,2% và giai đoạn 2016 - 2020 là 6,4%.

Tại buổi làm việc, chia sẻ về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong 40 năm qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM đã nhận thức, ý thức và trách nhiệm, đi sâu vào tổng kết, báo cáo thực tiễn là chủ yếu. Thực tiễn ở đây có từ các nguồn tư liệu có sẵn của TP đã được tổng kết qua 8 kỳ Đại hội Đảng bộ TP. Tư liệu quan trọng nhất đó là việc đánh giá những kết quả, quá trình triển khai nghị quyết, đưa các nghị quyết đó vào cuộc sống, bằng những phương thức, mô hình, bằng việc vận dụng sáng tạo, đáp ứng nhu cầu, thể hiện được tinh thần năng động của TPHCM.

“Làm sao vừa đảm bảo được tinh thần, quan điểm chỉ đạo, đảm bảo được các quy định của pháp luật ngày càng hoàn thiện và đảm bảo nhu cầu phát triển của một TP năng động. Đây là vấn đề đặt ra khi tổng kết, TP hết sức chú ý” – Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ TPHCM vừa qua, TP đã nhận thức sâu sắc chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Từ nhận thức về vị trí, vai trò, sứ mệnh của TP đã thúc giục TP hành động, trở thành một trong những địa phương đi đầu, tiên phong trong đổi mới, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nhiều mô hình xuất hiện tại TP phát triển theo mô hình của xã hội và cần một thể chế chính sách. Tuy nhiên, từ thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN tại TPHCM cho thấy còn nhiều vấn đề cần đánh giá tổng kết nghiêm túc, toàn diện và sâu sắc hơn. Bí thư Nguyễn Văn Nên tin tưởng, từ những vấn đề đoàn công tác đặt ra, sẽ tiếp tục bổ sung, tìm tòi, chắt lọc để tìm thấy những nội dung tốt hơn, góp phần cho đất nước có một cơ chế phù hợp trong giai đoạn mới.

Các ý kiến sâu sắc, toàn diện mang tính lý luận và nêu được thực tiễn

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, toàn diện của các đại biểu tham dự buổi làm việc. Các ý kiến tham gia với 2 khía cạnh, mang tính lý luận và nêu thực tiễn của TPHCM- rất đa dạng, sôi động, sâu rộng trong quá trình phát triển.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi làm việc

Theo ông Trần Tuấn Anh, các ý kiến đã nhấn mạnh quan điểm của TPHCM về sự phát triển nhận thức, tư duy sáng tạo, đột phá lý luận cơ bản của Đảng về mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN từ 1986 đến nay (tập trung vào 10 năm gần đây).

Cùng với đó là đánh giá và nhận định tương đối rõ về thực trạng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở TPHCM. Từ đó, đã có đối chiếu và đặt trong bối cảnh hiện nay trong nước và quốc tế để đưa ra các đề xuất mới.

Song song là đánh giá thể chế thực trạng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tại TPHCM. Trong đó đã nêu bật 5 thành tựu và 6 hạn chế. Trong từng hạn chế đã đi sâu và rõ các nội dung. Các đánh giá về bối cảnh mới trong nước khu vực và quốc tế, và những vấn đề đặt ra đối với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cũng là vấn đề lớn mà Ban chỉ đạo rất quan tâm.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu kết luận

“Quá trình tổng kết vô cùng quan trọng phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, phục vụ mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và quá trình nước ta đi lên CNXH. Vì vậy chúng ta phải làm hết trách nhiệm của mình” - ôngTrần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ông Trần Tuấn Anh đánh giá buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có nhiều nội dung, nhiều vấn đề được trao đổi, vừa có tính chiến lược vừa có tính thời điểm và có tính thời sự và có cả tầm về đường lối quan điểm của Đảng, có tính thực tiễn, có mô hình thực tiễn tại địa phương. Đoàn công tác lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến các đại biểu tại buổi làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang