Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Thứ Tư, 05/12/2018 17:02  | Hoàng Yến

|

(CAO) Chiều ngày 5-12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP.HCM Khóa IX, các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND TP bầu. Có ba loại phiếu là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Kết quả, Phó chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 86 phiếu; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm có số phiếu tín nhiệm cao nhiều thứ 2 với 81 phiếu (chiếm 77,14%), 18 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,90%).

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm có số phiếu tín nhiệm cao nhiều thứ 2

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong có số phiếu tín nhiệm cao nhiều thứ ba với 74 phiếu (chiếm 70,48%), 24 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 2,86%).

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM có số phiếu tín nhiệm cao nhiều thứ 4 với 73 phiếu (chiếm 69,52%), 23 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 3,81%).

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ với 18 phiếu tín nhiệm thấp; 38 phiếu tín nhiệm cao.

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cũng nằm trong nhóm có nhiều phiếu tín nhiệm thấp với 18 phiếu tín nhiệm thấp, 45 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Phạm Hữu Nghĩa công bố kết quả kiếm phiếu
 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm:

Tín nhiệm cao: 81 phiếu (77,14%)

Tín nhiệm: 18 phiếu (17,14%)

Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (1,9%)

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Trương Thị Ánh:

Tín nhiệm cao: 86 phiếu (81,9%)

Tín nhiệm: 13 phiếu (12,38%)

Tín nhiệm thấp: 2 phiếu (1,9%)

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Đức Hải:

Tín nhiệm cao: 58 phiếu (55,24%)

Tín nhiệm: 37 phiếu (35,24%)

Tín nhiệm thấp: 6 phiếu (5,71%)

Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố Trương Lâm Danh:

Tín nhiệm cao: 65 phiếu (61,9%)

Tín nhiệm: 32 phiếu (30,48%)

Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (3,81%)

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố Thi Thị Tuyết Nhung:

Tín nhiệm cao: 62 phiếu (59,05%)

Tín nhiệm: 36 phiếu (34,29%)

Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (2,86%)

Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố Trương Trung Kiên:

Tín nhiệm cao: 62 phiếu (59,05%)

Tín nhiệm: 35 phiếu (33,33%)

Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (3,81%)

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong:

Tín nhiệm cao: 74 phiếu (70,48%)

Tín nhiệm: 24 phiếu (22,86%)

Tín nhiệm thấp: 3 phiếu (2,86%)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Thanh Liêm:

Tín nhiệm cao: 68 phiếu (64,76%)

Tín nhiệm: 29 phiếu (27,62%)

Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (3,81%)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến:

Tín nhiệm cao: 66 phiếu (62,86%)

Tín nhiệm: 30 phiếu (28,57%)

Tín nhiệm thấp: 5 phiếu (4,76%)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Thu:

Tín nhiệm cao: 45 phiếu (42,86%)

Tín nhiệm: 38 phiếu (36,19%)

Tín nhiệm thấp: 18 phiếu (17,14%)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Cách Mạng:

Tín nhiệm cao: 44 phiếu (41,9%)

Tín nhiệm: 44 phiếu (41,9%)

Tín nhiệm thấp: 13 phiếu (12,38%)

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Nguyễn Tấn Bỉnh:

Tín nhiệm cao: 56 phiếu (53,33%)

Tín nhiệm: 41 phiếu (39,05%)

Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (3,81%)

Giám đốc Sở GTVT Thành phố Bùi Xuân Cường:

Tín nhiệm cao: 38 phiếu (36,19%)

Tín nhiệm: 48 phiếu (45,71%)

Tín nhiệm thấp: 15 phiếu (14,29%)

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Thành phố Nguyễn Việt Dũng:

Tín nhiệm cao: 25 phiếu (23,81%)

Tín nhiệm: 61 phiếu (58,1%)

Tín nhiệm thấp: 15 phiếu (14,29%)

Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Huỳnh Văn Hạnh:

Tín nhiệm cao: 46 phiếu (43,81%)

Tín nhiệm: 49 phiếu (46,67%)

Tín nhiệm thấp: 6 phiếu (5,71%)

Chánh Văn phòng UBND Thành phố Võ Văn Hoan:

Tín nhiệm cao: 55 phiếu (52,38%)

Tín nhiệm: 40 phiếu (38,1%)

Tín nhiệm thấp: 6 phiếu (5,71%)

Giám đốc Sở Công thương Thành phố Phạm Thành Kiên:

Tín nhiệm cao: 34 phiếu (32,38%)

Tín nhiệm: 57 phiếu (54,29%)

Tín nhiệm thấp: 10 phiếu (9,52%)

Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Trương Văn Lắm:

Tín nhiệm cao: 57 phiếu (54,29%)

Tín nhiệm: 40 phiếu (38,1%)

Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (3,81%)

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Nguyễn Thanh Nhã:

Tín nhiệm cao: 39 phiếu (37,14%)

Tín nhiệm: 48 phiếu (45,71%)

Tín nhiệm thấp: 14 phiếu (13,33%)

Giám đốc Công an Thành phố Lê Đông Phong:

Tín nhiệm cao: 73 phiếu (69,52%)

Tín nhiệm: 23 phiếu (21,9%)

Tín nhiệm thấp: 4 phiếu (3,81%)

(1 phiếu không hợp lệ)

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố Lê Hồng Sơn:

Tín nhiệm cao: 52 phiếu (49,52%)

Tín nhiệm: 38 phiếu (36,19%)

Tín nhiệm thấp: 11 phiếu (10,48%)

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Lê Minh Tấn:

Tín nhiệm cao: 31 phiếu (29,52%)

Tín nhiệm: 56 phiếu (53,33%)

Tín nhiệm thấp: 14 phiếu (13,33%)

Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Phan Thị Thắng:

Tín nhiệm cao: 57 phiếu (54,29%)

Tín nhiệm: 38 phiếu (36,19%)

Tín nhiệm thấp: 6 phiếu (5,71%)

Giám đốc Sở Tài nguyện – Môi trường Thành phố Nguyễn Toàn Thắng:

Tín nhiệm cao: 54 phiếu (51,43%)

Tín nhiệm: 36 phiếu (34,29%)

Tín nhiệm thấp: 11 phiếu (10,48%)

Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Trần Trọng Tuấn:

Tín nhiệm cao: 40 phiếu (38,1%)

Tín nhiệm: 44 phiếu (41,9%)

Tín nhiệm thấp: 17 phiếu (16,19%)

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Nguyễn Phước Trung:

Tín nhiệm cao: 32 phiếu (30,48%)

Tín nhiệm: 56 phiếu (53,33%)

Tín nhiệm thấp: 13 phiếu (12,38%)

Chánh Thanh tra Thành phố Nguyễn Long Tuyền:

Tín nhiệm cao: 51 phiếu (48,57%)

Tín nhiệm: 38 phiếu (36,19%)

Tín nhiệm thấp: 12 phiếu (11,43%)

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Bùi Tá Hoàng Vũ:

Tín nhiệm cao: 38 phiếu (36,19%)

Tín nhiệm: 45 phiếu (42,86%)

Tín nhiệm thấp: 18 phiếu (17,14%)

Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Thành phố Dương Anh Đức:

Tín nhiệm cao: 40 phiếu (38,1%)

Tín nhiệm: 55 phiếu (52,38%)

Tín nhiệm thấp: 6 phiếu (5,71%)

Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Thành phố Huỳnh Thanh Nhân:

Tín nhiệm cao: 43 phiếu (40,95%)

Tín nhiệm: 49 phiếu (46,67%)

Tín nhiệm thấp: 9 phiếu (8,57%)

Nghị quyết số 85 của Quốc hội quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn:

1. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

2. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực HĐND trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang