Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM

Thứ Sáu, 16/10/2020 20:55

|

(CAO) Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 16/10, Đại hội đã nghe báo cáo tham luận của các đại biểu dự Đại hội.

Hướng đến nguồn nhân lực trình độ quốc tế

Trình bày tham luận nội dung về phát triển kinh tế tri thức, tập trung các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế và khuyến khích đại học chia sẻ…, ông Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG–HCM) cho biết, phát triển kinh tế tri thức là một trong những mục tiêu của TPHCM trong giai đoạn 2020 - 2025. Trong 4 chương trình phát triển TP giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030 thì cả 4 chương trình này đều gắn với 4 trụ cột của nền kinh tế tri thức.

Ông Vũ Hải Quân phát biểu tham luận tại Đại hội.

“Bám sát mục tiêu, giải pháp và các chương trình đột phá được trình bày trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ĐHQG-HCM tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xây dựng các giải pháp, các sản phẩm phát triển kinh tế tri thức ở TP là một trong những nhiệm vụ quan trọng”. – đồng chí Vũ Hải Quân cho biết.

Theo ông Vũ Hải Quân, hệ thống giải pháp phát triển kinh tế tri thức tiếp tục được ĐHQG-HCM xây dựng xoay quanh 4 trụ cột chính. Cụ thể là về giáo dục – đào tạo, ĐHQG-HCM sẽ chủ động tích cực tham gia các đề án trong chương trình đột phá phát triển nhân lực. Sản phẩm dự kiến sẽ là các chương trình đào tạo trình độ quốc tế ở các lĩnh vực được giao như công nghệ thông tin – truyền thông, cơ khí – tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản lý đô thị. Các chương trình đào tạo này sẽ được thiết kế và xây dựng theo các chuẩn mực kiểm định quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của TP trong việc phát triển kinh tế tri thức. Cùng với đó là thành lập và vận hành mô hình đại học chia sẻ, tạo ra nền tảng để các trường đại học trên địa bàn TP chia sẻ tài nguyên: tài liệu sách, giáo trình, hệ thống bài giảng… Các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông, y tế, tài chính…

Đối với việc nghiên cứu chuyển giao và đổi mới sáng tạo, đồng chí Vũ Hải Quân cho biết, ĐHQG-HCM sẽ chủ động tham gia Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM. Sản phẩm dự kiến sẽ là các chính sách tư vấn, các sản phẩm công nghệ thông tin, cơ khí - tự động hóa và hệ sinh thái khởi nghiệp tại Khu Công nghệ Phần mềm, ĐHQG-HCM. Đặc biệt, trong chương trình liên kết phát triển du lịch, ĐHQG-HCM sẽ hợp tác với TP và các địa phương xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa, mang nét truyền thống đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ.

Liên quan đến hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM chủ động tham gia thực hiện các đề án thuộc chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM. Sản phẩm dự kiến sẽ là hệ thống các chính sách và giải pháp liên quan đến các đề án trên, trong đó Khu Công nghệ Phần mềm của ĐHQG-HCM sẽ trở thành một hạt nhân quan trọng trong mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo.

Riêng về hệ thống thể chế chính sách, ông Vũ Hải Quân chia sẻ, ĐHQG-HCM chủ động tham gia các đề án trong chương trình đột phá đổi mới quản lý TPHCM. Sản phẩm dự kiến sẽ là hệ thống các chính sách và giải pháp liên quan đến mô hình đô thị thông minh, phương pháp quản trị hiệu quả trong nền tảng hạ tầng số, các sản phẩm ứng dụng trong khu đô thị thông minh như: giám sát giao thông, đảm bảo an ninh mạng… Điểm nhấn trong chương trình này là ĐHQG-HCM sẽ trở thành một hạt nhân trong Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.

Trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sẵn sàng thích ứng, hội nhập toàn cầu

Đề cập đến nội dung đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và khuyến khích đại học chia sẻ, đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đã xác định Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong 7 chương trình đột phá. Đại hội lần này tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa với việc chỉ đạo xây dựng, triển khai Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, tập trung vào 8 ngành trọng điểm, gắn chặt với nhu cầu phát triển trong thời gian tới, kết hợp với việc xây dựng mô hình “Đại học chia sẻ”, trong khoảng thời gian dài, mang tính chiến lược, giai đoạn 2020 - 2035.

Từ quy mô và thực tế của ngành giáo dục TP, đồng chí Lê Hồng Sơn cho biết, thời gian qua, TP đã xây dựng một số nhóm giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế. Cụ thể là xây dựng nguồn nhân lực trình độ quốc tế từ giáo dục phổ thông, trong đó đã sớm đưa mục tiêu “hội nhập” vào các cấp học phổ thông. Những chương trình, đề án cũng được ngành giáo dục đào tạo TP đưa các chuẩn quốc tế về tiếng Anh, tin học, chương trình phổ thông vào nhà trường và đã được xã hội, các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm, tham gia tích cực. Nội dung giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự học,… cũng được đưa vào nhà trường ngày càng nhiều hơn. Công tác giao lưu, trao đổi các đoàn giáo viên, học sinh quốc tế được tổ chức thường xuyên, đa dạng, hiệu quả, giúp học sinh TP thêm hiểu biết về văn hóa các nước, tự tin và có thêm những kỹ năng giao tiếp với bạn bè thế giới.

Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TP Lê Hồng Sơn chia sẻ: Thời gian tới, bậc giáo dục phổ thông của TP sẽ tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh sẵn sàng thích ứng, gia nhập vào quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo đó, ngành giáo dục đào tạo TP đã xây dựng Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030”.

Đây là tiền đề quan trọng để giáo dục TP tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả toàn diện công tác quản lý, hình thức tổ chức hoạt động dạy – học trong nhà trường, mà bước đầu là mô hình thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh và Đề án mô hình trường học thông minh đang được gấp rút triển khai.

Ngành giáo dục đào tạo TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện giáo dục STEM, STEAM trong nhà trường, tạo điều kiện để các học sinh tham gia nghiên cứu khoa học; tiếp tục mở rộng thí điểm đưa nội dung trí tuệ nhân tạo đến với học sinh các trường phổ thông; đưa các tiện ích ứng dụng từ những thành quả của khoa học và công nghệ vào nhà trường; đẩy mạnh hoạt động dạy học trực tuyến để hình thành kho tài nguyên học liệu số, xây dựng môi trường học tập trực tuyến, phục vụ việc tự học của học sinh, việc học tập suốt đời của người dân và xây dựng xã hội học tập thông minh…

Cùng với đó là triển khai Đề án “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020 - 2035 và Đại học chia sẻ”. Đề án đưa ra quan điểm, mục tiêu rất rõ ràng với 10 tiêu chí để nhận diện nhân lực trình độ quốc tế, 3 mục tiêu chung, 5 mục tiêu cụ thể và 9 giải pháp có tính toàn diện. “Đó là cơ sở để các trường đại học được phân công xây dựng 9 Đề án thành phần nhằm đào tạo nhân lực có trình độ quốc tế của 8 ngành trọng điểm: Công nghệ thông tin - truyền thông; Cơ khí - tự động hóa; Trí tuệ nhân tạo; Quản trị doanh nghiệp; Tài chính - ngân hàng; Y tế; Du lịch; Quản lý đô thị và Đề án Đại học chia sẻ”. – đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

6 nhóm giải pháp cốt lõi cho Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM

Đề cập về phát triển TP.Thủ Đức - Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP giai đoạn 2020 - 2025, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã cho biết: Với kỳ vọng thực hiện các đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển của TP, tiếp nối truyền thống năng động, dám nghĩ, dám làm của Nhân dân TP và phát huy nguồn nhân lực lao động chất lượng cao, UBND TP chỉ đạo xây dựng Đề án “Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP”, tiến hành song song với công tác nghiên cứu lập quy hoạch không gian đô thị.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã tại Đại hội

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã, nhằm tổ chức triển khai thực hiện Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP thành công, bảo đảm hiệu quả, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại khu vực, phát triển đô thị nhanh và bền vững, cải thiện chất lượng và khả năng cạnh tranh của TP, Sở đã có Đề án đề xuất 6 nhóm giải pháp cốt lõi cần được triển khai đồng bộ.

Cụ thể, quy hoạch không gian đô thị, quy hoạch kinh tế - xã hội. Trong đó, nghiên cứu để ban hành các quy định quản lý và hướng dẫn thực thi trên nhiều lĩnh vực liên quan đô thị để kiến tạo thành công một đô thị sáng tạo tương tác cao như quy hoạch tích hợp, cách thức tạo quỹ đất, phát triển giao thông, chính sách nhà ở, quản lý nước và chống ngập, tài chính đô thị, hạ tầng công nghiệp. Xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí thiết kế hạ tầng kỹ thuật thông minh, hạ tầng xã hội tiên tiến, thiết kế công trình thân thiện môi trường, đánh giá chất lượng các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế công trình, quản lý sử dụng công trình trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.

Đồng thời, rà soát, đánh giá, xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị tập trung trên nền tảng GIS dùng chung để quản lý các nguồn lực đất đai, tài nguyên - môi trường, cơ sở hạ tầng, dự án đầu tư trên địa bàn 3 quận; ưu tiên thực hiện trước việc thống kê hiện trạng đất công, kênh rạch, giao thông, bến bãi logistics, công trình kiến trúc trên 5 tầng và cơ sở sản xuất.

Cùng với đó, xây dựng chính sách tổng thể về tài chính đô thị dựa trên những mục tiêu quy hoạch và phát triển hạ tầng, xây dựng chiến lược đầu tư và kỳ vọng phát triển kinh tế, tài chính trong tổng thể giai đoạn 2021 - 2040. Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các khu trung tâm đổi mới sáng tạo. Mặt khác, xây dựng cơ sở hạ tầng, hạ tầng số và chuyển đổi số đối với công trình hạ tầng giao thông; các công trình hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế; thiết lập các chương trình đào tạo kỹ thuật với các trường đại học và các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu; phổ biến công nghệ thông tin cho khối phổ thông; đổi mới chương trình giáo dục khuyến khích sáng tạo từ bậc mầm non, phổ thông.

Ngoài ra, xác định các lĩnh vực chính để thu hút cho Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP. Có chính sách kích cầu để thu hút phát triển các ngành kinh tế sáng tạo mà TP xác định lựa chọn. Thu hút nguồn vốn tư nhân, tận dụng nguồn lực này tham gia giải quyết vấn đề của TP.

Khu vực phía Đông TPHCM gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 21.000ha (tương đương 10% diện tích thành phố), quy mô dân số hơn 1 triệu người (12% tổng dân số thành phố).

Đô thị thông minh, chính quyền điện tử lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Trong phần tham luận về Chương trình cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chỉ số CCHC (Par Index) và chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của TPHCM giai đoạn 2020 - 2025, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân cho biết: Chính quyền TP quyết tâm nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ công và tạo những điều kiện tốt nhất cho người dân sống trong môi trường hiện đại, xanh, sạch và an toàn, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính công.

TP cần tập trung thực hiện các nội dung công việc trọng tâm, đề ra các giải pháp triệt để, hiệu lực, hiệu quả để hướng đến xây dựng TP thành đô thị thông minh, chính quyền điện tử gần dân, phục vụ dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền TP.

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân, để thực hiện mục tiêu trên, TP xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC và đề ra các giải pháp nâng cao PAR Index. Đồng thời, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp tự hoàn thiện để có các bước cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của TP theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; đưa TP vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế - xã hội ở nhóm tốt nhất cả nước.

Mặt khác, cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ công thiết yếu khác thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Song song đó, tập trung xây dựng Chương trình chuyển đổi số nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số; thực hiện chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông vận tải, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, logistics, môi trường, năng lượng, đào tạo nhân lực; tận dụng thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc đẩy kinh tế TP phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, lấy người dân, DN và tổ chức là trung tâm để hoàn thiện các dịch vụ hành chính công theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả và tiện lợi. Lấy tiêu chí sự hài lòng của người dân là thước đo để các cơ quan hành chính hoàn thiện và cải thiện hoạt động. Các cơ quan hành chính tại TP tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cung ứng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, DN và tổ chức. Đồng thời, ban hành các chính sách để khuyến khích việc sử dụng chữ ký số và thanh toán điện tử của người dân, DN và tổ chức khi sử dụng dịch vụ hành chính công.

Ngoài ra, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và DN của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để thống nhất những nội dung, giải pháp kỹ thuật khi xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số, xây dựng các mô hình mới trong tổ chức bộ máy để đảm bảo cho mô hình chính quyền đô thị của TP hoạt động hiệu quả.

TiếBáo cáo tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng 16/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, công tác giám sát, phản biện xã hội đã trở thành hoạt động đột phá của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội TP, là phương thức hiệu quả phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp TP trong sạch, vững mạnh.

Cốt lõi là niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu chia sẻ trong tham luận của mình, từ những hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam TPHCM đã được 4 bài học kinh nghiệm thực tiễn. Trong đó, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ chỉ có thể phát huy hiệu quả tốt khi có sự phối hợp và thực hiện một cách đồng bộ với các hoạt động giám sát của các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cùng cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trình bày tham luận

“Phát huy quyền làm chủ Nhân dân, để Nhân dân tích cực tham gia hoạt động giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vấn đề cốt lõi vẫn là niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền. Dân tin thì mọi việc sẽ thành công. Do đó, MTTQ các cấp phải song song thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; vừa phải phối hợp chính quyền thực hiện công khai, minh bạch; phải thực sự cầu thị, lắng nghe, thực hiện trách nhiệm phản hồi các phản ánh, thông tin; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, thiết thực của Nhân dân”. – Đồng chí Tô Thị Bích Châu chia sẻ.

Để nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam TP các cấp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP đề ra các giải pháp, đó là: Nâng cao nhận thức của cấp ủy và MTTQ Việt Nam TP các cấp về vai trò, vị trí của MTTQ trong giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương.

Cùng với đó là tiếp tục phát huy hiệu quả sự phối hợp và thực hiện một cách đồng bộ với các hoạt động giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Phát huy các hình thức vận động, tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết Nhân dân thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để sâu sát, kịp thời nắm bắt và phản ánh ý kiến của Nhân dân.

Bên cạnh đó là phát hiện những vướng mắc, bất cập, sai sót trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; lựa chọn thực hiện có hiệu quả 3 hình thức phản biện xã hội để đưa ra các ý kiến phản biện sắc sảo, sát thực, góp phần tăng đồng thuận xã hội, ổn định và phát triển.

Một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục đổi mới về tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của hệ thống MTTQ TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP các cấp.

“Để thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, MTTQ, từng tổ chức chính trị - xã hội TP cần có các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp về trình độ chuyên môn, năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp thông qua công tác bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. – đồng chí Tô Thị Bích Châu cho biết.

Tăng cường phân cấp quản lý cho TPHCM

Chiều 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghe Đoàn thư ký Đại hội trình bày báo cáo góp ý của các đại biểu đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, các góp ý tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong tình hình mới; cũng như đề xuất Trung ương tăng cường phân cấp quản lý, tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM.

Trong nội dung góp ý cho báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, có ý kiến cho rằng, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đạt kết quả rất tốt. Trong thực tiễn, chủ trương, đường lối đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tuy nhiên, có lúc, có nơi, có bộ - ngành, quá trình cụ thể hóa vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, bên cạnh các bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cần rút ra kinh nghiệm trong năng lực tham mưu của các bộ - ngành để cụ thể hóa các chủ trương này. Ngoài ra, cần lưu ý đến vấn đề lợi dụng chính sách để tham nhũng.

Đồng thời, một số ý kiến cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung ương đã thể hiện sự quan tâm để tạo ra những cơ chế trong quá trình điều hành, lãnh đạo của TPHCM. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ chế cho sự phát triển chung của TP vẫn chưa đáp ứng vì có những vấn đề không thuộc phạm vi thẩm quyền của TP mà phải tranh thủ sự quan tâm của bộ - ngành Trung ương, tạo điều kiện để TP có thể bứt phá mạnh hơn.

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững, có ý kiến đề nghị tập trung hỗ trợ các ngành công nghiệp nặng, xuất khẩu, đối với thị trường trong nước ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ về chính sách, vốn, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Cũng như cần quan tâm định hướng cụ thể về chiến lược phát triển kinh tế vùng, nhất là miền Đông Nam Bộ.

Mặt khác, có ý kiến đề xuất cần nêu rõ tiềm lực của đất nước để có sự đầu tư đúng, phù hợp với từng vùng miền, tránh lãng phí trong đầu tư; đề nghị nâng cao tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Một số ý kiến cho rằng, chủ trương phát triển kinh tế biển là một phần của phát triển nền kinh tế quốc gia. Do đó, cần quan tâm hỗ trợ các hoạt động của ngư dân, căn cứ hậu cần để phục vụ cho các hoạt động kinh tế biển. Quan tâm quảng bá hình ảnh biển, đảo Việt Nam ra thế giới, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước của người dân về ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có ý kiến đề nghị cần có một đầu mối để các cơ quan khi tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tránh chồng chéo, khó thực hiện; đồng thời cần tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật để giúp các địa phương kết nối vùng (phát triển kinh tế, du lịch,...). Cũng như kiến nghị Trung ương sớm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt để các địa phương có điều kiện phát triển; tăng cường phân cấp quản lý cho TPHCM.

Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, có ý kiến đề nghị quan tâm hơn nữa công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt ở cấp mầm non và tiểu học (đây là cấp giáo dục, hình thành nhân cách cho trẻ); cần đề ra những giải pháp cải cách chương trình giáo dục, trong đó có nội dung về đổi mới sách giáo khoa cần đảm bảo các yếu tố giáo dục con người toàn diện về văn - thể - mỹ phù hợp yêu cầu xây dựng con người Việt Nam trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong các trường cao đẳng, đại học để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao cần có các chính sách cụ thể. Quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện miễn học phí đối với các bậc học phổ thông trong hệ thống trường công lập có lộ trình cụ thể, phù hợp. Mặt khác, có chính sách thu hút nhân tài, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời; chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhất là tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Về thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, có ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa các chính sách, cơ chế, quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ; đổi mới tư duy, cơ chế tài chính trong khoa học công nghệ theo thông lệ của thế giới. Hoàn thiện các quy định pháp luật về lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ.

Đề nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách của Trung ương cho TPHCM

Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần có mục tiêu, chỉ tiêu đối với việc xây dựng, phát triển lĩnh vực kinh tế số. Cũng như có cơ chế phù hợp, cụ thể về một số loại hình dịch vụ công. Quan tâm xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia trong thời gian tới. Tập trung hỗ trợ các ngành công nghiệp nặng, xuất khẩu và có giải pháp về khoa học kỹ thuật; ưu tiên hỗ trợ về chính sách, tín dụng cho các DN vừa và nhỏ. Quan tâm củng cố vai trò của DN nhà nước. Tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân từ việc cổ phần hóa, góp phần hoàn thiện cơ chế thị trường.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách của Trung ương cho TP để đảm bảo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, việc phát triển khoa học công nghệ cần triển khai đồng bộ trên cơ sở dữ liệu dùng chung trên nhiều lĩnh vực, tránh lãng phí xây dựng cơ sở dữ liệu riêng từng ngành.

Giới thiệu 72 người để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang