Hội nghị SOM3-ngày thứ 8: Chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia các liên kết kinh tế khu vực

Thứ Bảy, 26/08/2017 12:05  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 25-8, Hội nghị SOM3 bước sang ngày làm việc thứ tám với các hoạt động của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Ủy ban Kinh tế (EC), Ủy ban Chỉ đạo SOM về Hợp tác Kinh tế - Kỹ thuật (SCE), Nhóm đặc trách về Kinh tế mạng (AHSGIE) và Nhóm Công tác về Y tế (HWG).

Trong đó, tại cuộc họp của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) tiếp tục phiên toàn thể, lắng nghe báo cáo và thảo luận các sáng kiến mà các Nhóm công tác thuộc CTI đang triển khai.

Các thành viên đã đề cập việc thực hiện các cam kết Bô-go và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về tham gia các liên kết kinh tế khu vực và hiệp định thương mại tự do; vấn đề nâng cao năng lực cho các thành viên trong tham gia liên kết kinh tế khu vực cũng được đề cập, các vấn đề thương mại và đầu tư thế hệ mới. Việc tăng cường hợp tác và phát triển các chuỗi giá trị toàn cầu, toàn cầu hóa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tạo thuận lợi hóa thương mại và kết nối, thúc đẩy phát triển sáng tạo và tăng cường tham gia của khu vực tư nhân cũng nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp.

Cuộc họp của Ủy ban kinh tế (EC)

Tại cuộc họp của Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC (PSU) và Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) đã báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế khu vực. Các đại biểu cũng thảo luận về các vấn đề kinh tế số với vai trò là đòn bẩy chính sách đối với đầu tư và tăng trưởng, việc sử dụng các dữ liệu kinh tế thúc đẩy chính sách cạnh tranh và thị trường hoạt động hiệu quả hơn, cũng như kế hoạch hoạt động về tăng cường cở sở hạ tầng pháp lý và kinh tế nhằm giải quyết tranh chấp trên mạng.

Tại cuộc họp của Ủy ban chỉ đạo SOM về hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), các đại biểu đã thảo luận tích cực về các chính sách, việc vận hành và quản trị của các diễn đàn thuộc SCE. Ủy ban SCE được thành lập với mục tiêu hỗ trợ thực hiện các hoạt động hợp tác kinh tế - kỹ thuật của APEC, và cung cấp hướng dẫn chính sách để đóng góp cho các mục tiêu hợp tác kinh tế - kỹ thuật của APEC.

Bình luận (0)

Lên đầu trang