Công an TPHCM:

Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường CAND với người đã tốt nghiệp đại học

Thứ Hai, 05/09/2022 15:07

|

(CAO) Năm 2022, Bộ Công an thực hiện công tác tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong các trường CAND năm 2022, Hội đồng tuyển sinh Công an TPHCM hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn:

Về độ tuổi, sức khoẻ: Người tham gia dự tuyển là công dân Việt Nam có độ tuổi không quá 30 tính đến ngày dự thi. Chiều cao với nữ đạt từ 1m58 đến 1m80, với nam đạt từ 1m58 đến 1m80. Ngoài ra, người dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chí sức khỏe khác theo quy định của Bộ Công an. Phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị cần đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng CAND.

 Đối với thị lực: Nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 Đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt).

Về trình độ, bằng cấp:

- Công dân cần tốt nghiệp Đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên), ngoài ra:

+ Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

+ Sinh viên năm cuối các trường đại học được phép đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường CAND phải có bằng tốt nghiệp đại học, nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

+ Nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc) thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học như sau: thang điểm 4: từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá; thang điểm 10: từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá.

2. Phương thức tuyển sinh:

- Phương thức 1: xét tuyển thẳng. Điều kiện dự tuyển: thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây, trong đó nếu kết hợp xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì thời hạn chứng chỉ còn hiệu lực trong tháng 9/2022, cụ thể:

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

- Phương thức 2: thi tuyển.

Điều kiện dự tuyển:

Năm 2022, Công an TPHCM tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong các học viện, trường Công an nhân dân năm 2022 (VB2) vào các Trường CAND gồm:

+ Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân (T01): tuyển sinh địa bàn cả nước.

+ Trường Đại học An ninh nhân dân (T04): tuyển sinh có nơi thường trú ở địa bàn từ Đà Nẵng trở vào.

+ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (T05): tuyển sinh có nơi thường trú ở địa bàn từ Đà Nẵng trở vào.

+ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (T06): tuyển sinh địa bàn cả nước.

+ Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (T07): tuyển sinh địa bàn cả nước.

* Bảng phân bổ chỉ tiêu xét tuyển và thi tuyển của các Trường Công an nhân dân:

* Bảng phân bổ nhóm ngành, khối lĩnh vực:

* Cách tính điểm môn thi:

- Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐTS = M1+ M2 + ĐT x 2/3, trong đó:

+ ĐTS: Điểm tuyển sinh;

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);

+ ĐT: Điểm ưu tiên:

- Thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 01 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm.

- Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm.

* Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm tuyển sinh, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

3. Lệ phí, thời gian và nơi đăng ký:

- Mức thu dịch vụ tuyển sinh

Mức thu 130.000 đồng/thí sinh, trong đó: trong đó 100.000 đồng phục vụ cho công tác sơ tuyển (không bao gồm chi phí khám sức khỏe); 20.000 đồng/01 bộ hồ sơ lý lịch tự khai; 10.000 đồng/01 phiếu đăng ký xét tuyển.

* Nơi đăng ký sơ tuyển tại Công an quận, huyện và thành phố Thủ Đức, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ngày cuối nhận hồ sơ: 10/10/2022).

Mọi thắc mắc liên hệ tại Công an phường, xã, thị trấn hoặc Đội chính trị - hậu cần (Công an các quận); Đội tổng hợp (Công an các huyện), Đội tổ chức cán bộ (Công an thành phố Thủ Đức) nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang