Hội đồng thi đua khen thưởng TP.HCM:

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại khối thi đua VIII

Thứ Năm, 09/11/2017 00:40  | Lê Bình

|

(CAO) Ngày 8-11-2017, Hội đồng thi đua khen thưởng TP.HCM đã tổ chức kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Khối thi đua VIII năm 2017. Trung tướng Lê Đông Phong – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, GĐ CATP – Khối trưởng, đã chủ trì hội nghị.

Tham gia buổi kiểm tra còn có ông Huỳnh Công Hùng – Trưởng Ban thi đua khen thưởng Thành phố cùng đại diện các đơn vị thi đua của khối gồm: Công an TP.HCM; Viện KSND TP.HCM; Sở cảnh sát PCCC Thành phố; Bộ tư lệnh Thành phố; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố; Tòa án nhân dân Thành phố và Cục Thi hành án dân sự TP.HCM.

Trung Tướng Lê Đông Phong và ông Huỳnh Công Hùng tại buổi kiểm tra

Trong năm 2017, từng thành viên trong Khối đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, thực hiện và hoàn thành các nôi dung, chỉ tiêu thi đua của Khối đã đề ra và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND Thành phố trên lĩnh vực ngành mình phụ trách như: Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các tổ chức phản động, đối tượng cực đoan chống đối trong và ngoài nước, không để xảy ra tình hình phức tạp, đột biến bất ngờ, đảm bảo giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn thành phố.

Tham mưu chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch và bọn phản động, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chủ động phân tích, dự báo sát tình hình thực tế và hoạt động của các đối tượng; Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng, địa bàn, mục tiêu; Chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy kịp thời, hiệu quả; Thụ lý, giải quyết đảm bảo đúng quy trình, hiệu quả; Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra.

Công tác kiểm sát thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tiếp tục có bước chuyển biến tiến bộ. Thực hiện tốt việc thụ lý, thi hành án dân sự. Đặc biệt các đơn vị trong khối đã làm tốt công tác phối hợp, qua đó tham mưu, đề xuất lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động liên quan đến Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 3 (SOM III). Hội nghị Bộ Trưởng doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC 2017 được tổ chức tại Thành phố.

Năm 2017, mặc dù tình hình chính trị xã hội trong nước và trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế… đã ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong khối.

Các đơn vị tại buổi kiểm tra

Tuy nhiên, với những nỗ lực cố gắng riêng, tất cả các đơn vị trong Khối thi đua VIII đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần củng cố, tăng cường mồi quan hệ đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị trong Khối đã không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy và góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Bên cạnh đó còn có các mặt hạn chế như: các đơn vị trong Khối phải tập trung giải quyết nhiều mặt công tác theo lĩnh vực ngành được phân công, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối Hội nghị quan chức cao cấp lần 3 (SOM III), Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017 được tổ chức tại thành phố do đó một số hoạt động đề ra còn bị động, thực hiện chưa đúng kế hoạch đề ra.

Vẫn còn trường hợp cán bộ, công chức ở các đơn vị chưa thực sự gương mẫu vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp gây hậu quả phải xử lý, tạo dư luận bức xúc trong nhân dân… Đợt kiểm tra này sẽ tạo tiền đề cho việc bỏ phiếu bình xét thi đua của các đơn vị cuối năm 2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang