Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra từ 24 đến 27/6

Thứ Sáu, 16/03/2018 17:59

|

(CAO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2018.

Theo đó, Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 24-27/6. Cụ thể, ngày 24/6, buổi sáng họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi; buổi chiều thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi. Ngày 25/6, sáng thi môn Ngữ văn; chiều thi môn Toán. Ngày 26/6, sáng thi bài thi Khoa học tự nhiên; chiều thi môn Ngoại ngữ. Ngày 27/6, sáng thi bài thi Khoa học Xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục Trung học Phổ thông; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông).

Về hình thức thi, các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm. Bài thi Ngữ văn, thi theo hình thức tự luận.

Để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông, thí sinh học chương trình Giáo dục Trung học Phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp. Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên phải dự thi ba bài thi, gồm hai bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp.

Thí sinh được đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp, điểm thi bài nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Lưu ý, thí sinh đã đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp, bắt buộc phải thi cả hai bài thi này. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Thí sinh Giáo dục thường xuyên có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Để xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

Các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi Trung học Phổ thông quốc gia. Các Sở Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời; cập nhật đầy đủ số liệu của kỳ thi và kiểm tra để đảm bảo chính xác trước khi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các Hội đồng thi báo cáo nhanh các buổi thi, cập nhật vào phần mềm quản lý thi theo thứ tự các buổi thi trong lịch thi, chậm nhất 11 giờ 30 đối với buổi thi sáng; 16 giờ 30 đối với buổi thi chiều. Các Hội đồng thi báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi, cập nhật vào phần mềm quản lý thi và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 11 giờ 30 ngày 28/6.

Chậm nhất ngày 10/7, các Hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ phần mềm hỗ trợ chấm thi (do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp) ra 2 đĩa CD-ROM (loại chỉ ghi 1 lần); một đĩa được lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo chế độ mật, một đĩa được gửi bảo đảm ở chế độ mật về Cục Quản lý Chất lượng để cập nhật kết quả thi vào phần mềm quản lý thi.

Các Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11/7. Chậm nhất ngày 15/7, các Sở Giáo dục và Đào tạo phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông vào phần mềm quản lý thi. Sau đó, công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông chậm nhất ngày 17/7.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang