TPHCM: Nhiều đột phá mới phục vụ người dân đô thị thông minh

Thứ Sáu, 06/05/2022 12:45

|

(CATP) Đó là thực hiện: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Tháng hành động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay trong ngày; Người thủ trưởng đứng đầu cơ quan không giao cấp phó việc tiếp công dân về khiếu nại, tố cáo (KNTC) những vụ việc phức tạp; Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế, xã hội; Hệ thống theo dõi việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua Tổng đài 1022.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn TPHCM theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ; không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh sai sót; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Cơ quan, đơn vị, cá nhân lập, thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đúng quy định trước pháp luật.

Về nguyên tắc thực hiện, không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng.

TPHCM triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (khu lưu trú công nhân tại TP.Thủ Đức)

UBND TPHCM giao Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện tham mưu UBND TPHCM thực hiện chính sách này. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TPHCM ban hành quyết định công bố danh mục TTHC về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở LĐTB&XH, quyết định ủy quyền của UBND TPHCM cho UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ, phần ngân sách địa phương đảm bảo, phần đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ; báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, cân đối kinh phí. CA TPHCM chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, CA TP.Thủ Đức, các quận, huyện và phường, xã, thị trấn tổ chức nắm tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ...

Tháng hành động giải quyết TTHC trong ngày

Đây là một trong những nhu cầu rất bức thiết về tâm tư, nguyện vọng cũng như gỡ rối những vướng mắc cho người dân trong việc thực hiện các TTHC, nhưng có ít thời gian. UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết TTHC ngay trong ngày" sẽ diễn ra từ ngày 15-5 đến hết ngày 15-6-2022.

Theo UBND TPHCM, kế hoạch triển khai phải được thực hiện nghiêm túc và đúng tiến độ chương trình công tác năm của TPHCM, hướng tới đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND TPHCM về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước; hỗ trợ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư trên địa bàn TPHCM và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của TPHCM trong năm 2022.

Hệ thống theo dõi phản ánh của người dân qua Tổng đài 1022

Đối với các cơ quan, đơn vị có giải quyết TTHC thuộc các danh mục TTHC ban hành theo kế hoạch, phải tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày tại bộ phận một cửa các cấp. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện mô hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và đa dạng hóa các hình thức trả kết quả khác, để phục vụ tốt nhất yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Đối với các cơ quan, đơn vị không có hoặc có thực hiện TTHC nhưng không có trong danh mục TTHC ban hành kèm theo kế hoạch, lựa chọn triển khai thực hiện giải quyết dứt điểm các hồ sơ TTHC, các dự án đang tồn đọng tại cơ quan đơn vị, đảm bảo có đổi mới trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức...

Thủ trưởng phải trực tiếp giải quyết những vụ khó

Cũng trong hàng loạt các biện pháp cải cách các TTHC, UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn TPHCM. Cụ thể, UBND TPHCM giao thủ trưởng các sở - ngành, chủ tịch UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức có giải pháp triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 20-12-2021 của UBND TPHCM về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn TPHCM. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu theo quy định của "Luật Tiếp công dân". Trong đó, đối với những vụ việc phức tạp, thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức phải trực tiếp xem xét, giải quyết, không ủy quyền cho cấp phó tiếp.

Để nâng cao chất lượng công tác xử lý đơn, thư gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn, tập trung xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và đúng thời hạn luật định, hạn chế phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài. Văn phòng UBND TPHCM được giao khẩn trương triển khai thực hiện dự án nghiên cứu mở rộng phần mềm "Quản lý hồ sơ KNTC" đến các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức. Đồng thời liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC do Thanh tra Chính phủ xây dựng.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM giao Thanh tra TPHCM triển khai các đoàn thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC định kỳ hàng năm, ít nhất từ 3-4 đoàn/năm. Khắc phục những tồn tại, hạn chế; xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm trong thi hành công vụ...

TPHCM tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày

Người dân kiến nghị qua tổng đài 1022

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, UBND TPHCM vừa đưa vào hoạt động "Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế, xã hội" và "Hệ thống theo dõi việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua Tổng đài 1022". Đây được xem là nền tảng của việc xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh đúng theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế, xã hội, các nhóm chỉ tiêu áp dụng ở cấp thành phố, quận, huyện, sở, ngành sẽ được chia thành 20 nhóm lĩnh vực với 110 chỉ tiêu cụ thể. Được phân loại theo tháng, quý và năm, các nhóm, chỉ tiêu trên sẽ trình diễn dưới dạng đồ thị, biểu đồ, hình ảnh minh họa infographic. Từ đó, cho phép lãnh đạo UBND TPHCM đánh giá mức độ tăng/giảm, tỉ lệ hoàn thành so với kế hoạch, so sánh số liệu cùng kỳ hoặc giữa các giai đoạn; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để đưa ra các định hướng, quyết định và hành động phù hợp.

Đối với Hệ thống còn theo dõi việc xử lý phản ánh của người dân thông qua Tổng đài 1022. Hệ thống sẽ cung cấp các thông tin, tình hình xử lý phản ánh kiến nghị dưới dạng biểu đồ nhiệt, bản đồ GIS TP và các khối biểu đồ cột, biểu đồ tròn... Với Hệ thống này, lãnh đạo TPHCM và các đơn vị có thể tra cứu, giám sát từng kiến nghị của người dân. Qua đó, theo dõi chất lượng, tình hình xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, kịp thời ra quyết định điều hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức, doanh nghiệp trong TPHCM.

Tháng 11-2017, TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước công bố "Đề án đô thị thông minh", đến tháng 4-2019 TPHCM cũng là nơi tiên phong đưa Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (Intelligent Operations Center - IOC) vào hoạt động. Trong giai đoạn đầu, UBND TPHCM giao cho Sở TTTT tổ chức triển khai xây dựng các hệ thống thành phần như: Triển khai kết nối, tích hợp dữ liệu các hệ thống camera giám sát; Hệ thống bản đồ số và GIS; Hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115; Trung tâm quản lý thông tin (lắng nghe mạng xã hội, quản lý báo chí, quảng bá thông tin); Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức (Cổng thông tin 1022). Các Hệ thống này ngày càng hoàn thiện về quy mô, năng lực và lĩnh vực tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của người dân, đặc biệt đã trở thành cầu nối đắc lực giữa người dân và chính quyền TPHCM. Ngày 29-4-2022, "Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội" và "Hệ thống theo dõi việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua Tổng đài 1022" ra đời với mục đích hoàn thiện mảnh ghép quan trọng tiếp theo cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TPHCM.

Phó chủ tịch UBND TPHCM - Dương Anh Đức cho rằng, sự sống còn của hệ thống là dữ liệu, vì vậy tất cả các sở, ngành, quận, huyện, các đơn vị chức năng phải tham gia với thái độ tích cực, giúp cho hệ thống có được dữ liệu sống, chính xác và liên tục. Bên cạnh đó, cần kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của TPHCM, nơi phát sinh các nguồn dữ liệu và chứa nhiều thông tin quan trọng cho công tác lãnh đạo của TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang