Xây dựng đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số, thu hút mạnh đầu tư

Thứ Năm, 13/05/2021 15:14

|

(CAO) Ông Nguyễn Thiện Nhân (SN 1953, quê quán Trà Vinh), Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Đại biểu Quốc hội Khóa X, XII, XIII và XIV, được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 6 (Quận Bình Tân). Ông Nguyễn Thiện Nhân đã có Chương trình hành động của mình, tập trung một số trọng tâm như sau:

Bản thân tôi và gia đình 38 năm qua là công dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, tôi cam kết:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới và chống tham nhũng, suy thoái, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

2. Liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri quận Bình Tân và Thành phố Hồ Chí Minh, phản ảnh ý kiến, kiến nghị của cử tri với các cơ quan có trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương. Cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố theo dõi các cơ quan này tiếp thu, xử lý và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Phát huy kinh nghiệm hơn 50 năm tham gia cách mạng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ liên quan đến Thành phố như: Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội về Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết 1111/NQUBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò là một đô thị sáng tạo tương tác cao, một động lực kinh tế mới của Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng phía Nam.

4. Cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và phối hợp với Hội đồng nhân dân Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giám sát sự phát triển của Thành phố trên các lĩnh vực, đặc biệt là các vấn đề cử tri quận Bình Tân và Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm như: bảo vệ môi trường, xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, không chôn lấp, xây dựng Thành phố sạch và xanh; xây dựng các đường vành đai, tàu điện ngầm, phát triển hệ thống xe buýt công cộng, hình thành giao thông thông minh; phát triển các chung cư an toàn, đảm bảo quyền lợi của người dân ở chung cư; phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội; phát triển giáo dục và y tế chất lượng cao, thông minh; nâng cao đời sống của công nhân và người lao động; mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và di sản văn hóa Hồ Chí Minh; chăm lo, phát huy vai trò sáng tạo và xung kích của Thanh niên; thực hiện đô thị thông minh, thu hút mạnh đầu tư của Nhân dân và của nước ngoài, thực hiện kinh tế số, xã hội số; coi sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo quan trọng nhất để đánh giá sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và làm chủ của Nhân dân.

5. Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, thực hiện tốt trách nhiệm và quyền của Đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang