Tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM gắn với xây dựng đô thị thông minh

Thứ Tư, 07/04/2021 22:12

|

(CAO) Tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM gắn với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhân dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền kinh tế tri thức, kinh tế số.

Ngày 7/4, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết quan điểm của tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TP phát huy vai trò, chức năng giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong quản lý của UBND TP theo ngành, lĩnh vực gắn với địa bàn, nâng cao tính tự chủ của chính quyền TP cũng như đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phù hợp với đô thị.

Đồng thời đổi mới tổ chức hoạt động của UBND quận, phường là cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo chế độ thủ trưởng, hoạt động thống nhất, hiệu quả.

Mặt khác, tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM gắn với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhân dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền kinh tế tri thức, kinh tế số.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị.

“Nghị định 33/2021/NĐ-CP quy định việc đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch hoạt động của UBND quận, UBND phường. Kết luận cuộc họp liên quan đến người dân phải được đưa tin trên cổng thông tin điện tử của UBND quận theo quy định của pháp luật. Đối với TP.Thủ Đức thuộc TPHCM, có 3 cấp Phó ở cơ quan chuyên môn. Đây là cơ cấu phù hợp với đặc điểm, mục tiêu, sứ mệnh của TP.Thủ Đức, qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhằm đạt được các mục tiêu mà TPHCM đã đề ra,” Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết thêm.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết hội nghị nhằm triển khai, phổ biến kịp thời những nội dung chỉ đạo của Chính phủ cũng như lộ trình, giải pháp để thành phố thực hiện hiệu quả nhất việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP và Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TPHCM.

Do đó, các cơ quan, đơn vị phải đặc biệt chú trọng đến khâu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã triển khai, phân công rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ.

Thực hiện Chủ đề năm 2021 của TPHCM là năm “Thực hiện chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư,” TP đề nghị các sở, ban, ngành, quận, phường, TP.Thủ Đức đề ra những mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư cao hơn so với mục tiêu chung của TP.

Từ đó, thành phố sẽ sớm đạt được môi trường đầu tư theo tiêu chuẩn ASEAN 4.

“Riêng TP.Thủ Đức, trong tháng 5/2021 phải thành lập Phòng Khoa học và Công nghệ, biến khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp nhằm tạo nền tảng công nghệ phục vụ phát triển TP.Thủ Đức,” Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang