Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân:

"Nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng yếu kém để khắc phục"

Thứ Hai, 15/10/2018 11:33

|

(CAO) Sáng 15/10, tại Hội trường TP.HCM diễn ra Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hội nghị lần này có ý quan trọng, tập trung thảo luận các nội dung trước mắt và lâu dài của TP.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế TP giữ được tăng trưởng tương đối khá. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,89% so cùng kỳ năm 2017; đầu tư đạt 33% so với GRDP. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm đạt hơn 269.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực khác có nhiều tiến bộ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trên lĩnh vực kinh tế, từ nay đến cuối năm cần huy động toàn bộ nguồn lực, xem xét quá trình thực hiện các dự án để làm tốt hơn, mới đạt được các mục tiêu đề ra. Cần làm rõ các biện pháp khơi dậy các nguồn lực thực hiện các dự án, từ việc sử dụng nguồn lực ngân sách Nhà nước cho đầy đủ đến thúc đẩy các dự án sắp triển khai, hỗ trợ các doanh nghiệp để tăng vốn và thu hút đầu tư. Một nhiệm vụ trọng tâm là trách nhiệm chính trị liên quan đến phát triển kinh tế.

“Tập trung nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm về tăng trưởng, thu ngân sách và đảm bảo đời sống an sinh xã hội. Phải làm rõ trách nhiệm, nghiêm túc thái độ chính trị của Thành ủy, các đồng chí cán bộ chủ chốt của TP, của các sở/ngành, quận/huyện với sự phát triển của TP trước đồng bào. Tinh thần là nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng yếu kém để khắc phục” – Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Riêng về việc xây dựng nông thôn mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, các huyện phải bàn kỹ chương trình này, xác định rõ trách nhiệm của huyện, TP để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, trong hội nghị của các huyện phải có chuyên đề về nội dung này.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ cuối năm 2018 và 2 năm tiếp theo phải thay đổi cách tiếp cận, nhìn thẳng vào hạn chế và chọn vấn đề để giải quyết dứt điểm. Cần được tạo sinh khí mới, quyết tâm đưa TP phát triển đột phá vào năm sau.

Đề cập đến vấn đề cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đối với doanh nghiệp và người dân, khâu bức xúc nhất chính là cải cách hành chính. Có thể xem xét thảo luận triển khai có đợt thi đua ngắn hạn 3 tháng cuối năm xung quanh chủ đề mỗi đơn vị hành chính có giải pháp, sáng kiến thúc đẩy cải cách hành chính tăng sự hài lòng, bớt khó khăn của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2019 cần chọn chủ đề cải cách hành chính để triển khai tất cả các thành quả TP đã làm về Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và cải cách hành chính; từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nội dung này.

Về kết quả 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 54, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, có 11 đầu việc lớn đã được HĐND đã thông qua và UBND đang triển khai. Một số đầu việc đã phát huy được tác dụng ngay nhưng Nghị quyết số 54 sẽ phát huy chủ yếu từ 2019. Đối với việc phát triển Khu đô thị sáng tạo phía Đông, cuối tháng 10, TP sẽ có chương trình kêu gọi việc tham gia xây dựng ý tưởng cụ thể cho dự án này và từ năm 2020 sẽ bắt tay triển khai phát triển khu đô thị.

Một trong những nội dung quan trọng Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X sẽ bàn là xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nội dung này liên quan đến quy hoạch cán bộ và điểm mới là làm rõ hơn trách nhiệm các cấp. Từ nay đến cuối năm TP sắp xếp lại, hoàn chỉnh cán bộ một số quận/huyện và sở/ngành để nâng cao sức chiến đấu, năng lực hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ TP.

Về nội dung tăng cường sự lãnh đạo hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ có một Nghị quyết về nội dung này. Đây là Nghị quyết rất có ý nghĩa và đã được chuẩn bị từ lâu. Nghị quyết sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài sản của Đảng, phù hợp với điều kiện thị trường, tạo điều kiện kinh tế Đảng hoạt động hiệu quả hơn và đúng với các quy định.

Trong 2 ngày 15 và 16/10, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua 8 nội dung quan trọng. Sau phiên khai mạc, Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP trình bày Tờ trình của UBND TP về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội TP 9 tháng đầu năm và dự báo kết quả thực hiện năm 2018, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; Báo cáo định hướng quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông TPHCM (Quận 2, Quận 9, Thủ Đức); Báo cáo tổng kết 10 thực hiện Chương trình hành động số 43-Ctr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TP đến năm 2030.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang