Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Phấn đấu đến năm 2025 người dân TPHCM thu nhập 8.500 USD/người/năm

Thứ Bảy, 17/10/2020 16:17

|

(CAO) Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhất trí giảm một số chỉ tiêu tăng trưởng cơ bản của TP giai đoạn 2020-2025 so với Dự thảo văn kiện trình Đại hội, để phù hợp với tình hình thực tiễn do tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã giải trình một số ý kiến của các đại biểu còn chưa thống nhất về một số vấn đề liên quan đến chỉ tiêu của Thành phố trong dự thảo văn kiện như chỉ tiêu tăng tăng trưởng GRDP, thu nhập GRDP bình quân đầu người của thành phố giai đoạn 2020-2025.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Đại hội

Theo ông Nguyễn Thành Phong, tình hình COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, tác động đến các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của nước ta và thế giới. Một số thể chế tài chính quốc tế đánh giá các tác động tiêu cực của COVID-19 không chỉ kéo giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của các quốc gia mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới đến hết năm 2021. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các nguồn lực đầu tư cho Thành phố, nhất là nguồn đầu tư tư nhân và FDI, sẽ dẫn đến sự suy giảm nguồn đầu tư toàn xã hội.

Bên cạnh đó, đề xuất của TPHCM xin tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách nếu được Quốc hội quyết định thì cũng phải tới năm 2022 mới có hiệu lực. Vì vậy, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết giảm chỉ tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2020-2025 từ mức 8-8,5% trong dự thảo văn kiện xuống mức 8%.

Trên cơ sở xem xét lại mức độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2020-2025, Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng đề nghị điều chỉnh giảm chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người. Theo đó, mức thu nhập bình quân đầu người dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 8.500-9.000 USD/người/năm sẽ rất khó đạt, nên giảm xuống khoảng 8.500 USD/người/năm.

Việc điều chỉnh giai đoạn 2020-2025 cũng sẽ ảnh hưởng đến cả giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn 2045. Theo đó, mức thu nhập bình quân GRDP đầu người của năm 2030 dự kiến đạt khoảng 13.000 USD/ người/ năm (thay mức 13.000 – 14.000 USD như dự thảo) và năm 2045 dự kiến đạt khoảng 37.000 USD/ người/ năm (mức dự thảo trình Đại hội là 40.000 USD).

Đại hội đã biểu quyết, thống nhất 100% với những điều chỉnh chỉ tiêu như Đoàn Chủ tịch đề xuất.

Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang