Phong trào thi đua cần chú trọng đến không gian mạng, truyền đi tốc độ nhanh, lan toả rộng

Thứ Tư, 14/04/2021 17:26

|

(CAO) Sáng 14/4, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Nhiều phong trào thi đua mang tính đột phá

Báo cáo về phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của TP năm 2020, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, các phong trào thi đua tại TP năm 2020 tiếp tục thu hút sự vào cuộc, tích cực tham gia hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TPHCM. Trong đó, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được xem là trọng tâm, mang lại hiệu quả cao.

Đặc biệt, phong trào thi đua 200 ngày do UBND TPHCM tổ chức phát động chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được triển khai song song với thi đua thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch COVID - 19 vừa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của TPHCM năm 2020

Tiêu biểu, TP đã thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đó là, phong trào thi đua “Cả nước xây dựng nông thôn mới” đã có 4/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” có trên 40.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm đi đáng kể, hiện nay, hộ nghèo, chiếm 0,13% và hộ cận nghèo chiếm 0,62% so với tổng số hộ dân TP.

Đối với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, từ đó đã từng bước hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính Nhà nước phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng phát động nhiều phong trào thi đua mang tính đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển phát triển kinh tế - xã hội của TP. Riêng phong trào thi đua 200 ngày lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ quận – huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Kết quả đã có hàng ngàn công trình, dự án, mô hình, dịch vụ sáng tạo đã được các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở đăng ký, trong đó có 893 công trình, dự án hoàn thành, có 317 xã, phường xanh, sạch đẹp. Phong trào thi đua lao động sáng tạo đã có 766 công trình sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học và trên 2.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân, viên chức, người lao động được áp dụng thành công, mang lại hiệu quả cao…

Hướng đến tiêu chí thiết thực, hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, những năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của TP không ngừng đổi mới và ngày càng phát triển, lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang.

“Chúng ta vui mừng nhận thấy phong trào thi đua của TP ngày càng thiết thực, đi vào đời sống thực tiễn nhiều hơn với những mô hình sinh động, hiệu quả. Ở ngành nào, cấp nào, lĩnh vực nào cũng có các phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa nhiều cách làm hay, nhiều gương người tốt, việc tốt” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Thy Dương)

Đối với công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua của TPHCM năm 2021, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đề nghị, phải bám thật sát nhiệm vụ chính trị của TP và khơi dậy được lòng yêu nước, ý chí vươn lên của mọi người dân, mỗi cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua, hướng đến tiêu chí thiết thực, hiệu quả, thấm nhuần trong toàn xã hội và cả hệ thống chính trị với tinh thần mỗi tập thể, cá nhân quyết tâm làm đúng và tốt công việc của mình, nỗ lực tiến bộ từng ngày.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đề nghị nội dung các phong trào thi đua phải rất thiết thực, hướng đến những vấn đề có ý nghĩa, được người dân quan tâm, gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của TP. Trước hết phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng thường xuyên.

Phong trào thi đua năm 2021 trên hết là tập trung thực hiện Chủ đề năm của TP: “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; thi đua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người dân hiến đất, làm đường, thực hiện Chỉ thị số 19 - CT/TU; Chỉ thị số 23 - CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng và phát triển cuộc cách mạng 4.0, hội nhập quốc tế. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng gợi mở, trước sự phát triển của khoa học công nghệ, phong trào thi đua cần chú trọng đến không gian mạng với thông tin được truyền đi tốc độ nhanh, rộng. Khi có tấm gương tốt, hành động tử tế được đưa lên không gian mạng sẽ có hàng loạt lượt chia sẻ theo hướng tích cực. Công tác thi đua cũng phải thực hiện theo hướng này.

Theo Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên, không gian mạng có hai mặt tích cực và tiêu cực, cần lấy cái tích cực để loại bớt cái tiêu cực. Vì vậy, có thể tính toán việc phát động phong trào thi đua để các tổ chức, cá nhân nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử văn minh, lịch sự; phát hiện, ghi nhận, truyền thông điệp đến mọi người chia sẻ những gương người tốt, việc tử tế trên không gian mạng. Việc tổng kết phong trào thi đua thời gian tới phải tôn vinh cho được những người làm tốt công việc này.

“Một trong những nội dung quan trọng là tăng cường tính thực chất, hiệu quả của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng phải thật sự đổi mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải thật sự quan tâm việc đánh giá, lựa chọn các điển hình tiêu biểu để tuyên dương kịp thời, tạo điều kiện để các tấm gương điển hình được nhân rộng và có tác dụng lan toả” – đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Tại buổi lễ, có 2 đơn vị được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 2 đơn vị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 3 cá nhân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 1 cá nhân đón nhận Huân chương Độc lập; 5 tập thể đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND TP; 120 đơn vị được nhận Bằng khen của UBND TPHCM.

null
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và nguyên Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Lực lượng vũ trang nhân dân cho các đơn vị (Ảnh: Thy Dương)
null
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao Bằng khen của UBND TP cho các đơn vị (Ảnh: Thy Dương)
null
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao Cờ thi đua của UBND TP cho các đơn vị (Ảnh: Thy Dương)
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 05/6/2021) và Kỷ niệm 45 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên TPHCM (2/7/1976 - 2/7/2021), với 12 nội dung trọng điểm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang