Hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo

Thứ Hai, 12/03/2018 10:29  | Hải Đường

|

​(CAO) Sáng 12-3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có quyết định số 845/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, quyết định này thu hồi, hủy bỏ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26-2-2014 về việc điều động, luân chuyển ông Lê Phước Hoài Bảo, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình.

Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 17-3-2014 về việc phê chuẩn kết quả bẩu bổ sung ông Lê Phước Hoài Bảo, giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2011-2016; quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 2-4-2015 về việc điều động ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình để nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư và bổ nhiệm giữ vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Tư; quyết định số 3376/QĐ- UBND ngày 21-9-2015 về việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và ông Lê Phước Hoài Bảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ông Lê Phước Hoài Bảo 

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có quyết định số 870/QĐ-UBND về việc thu hồi tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng, tổ chức tư vấn, giúp việc.

Theo quyết định này, ông Lê Phước Hoài Bảo thôi đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng, tổ chức tư vấn, giúp việc (gọi chung là Tổ tư vấn, giúp việc) do UBND tỉnh thành lập; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, cung cấp danh sách nhân sự lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư để cử tham gia các Tổ chức tư vấn, giúp việc trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trong thời gian chưa có nhân sự thay thế cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp chặt với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tư vấn, giúp việc theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang