Thúc đẩy Tây Nguyên bứt phá tương xứng với tiềm năng

Thứ Tư, 20/09/2023 17:31

|

(CAO) Sáng 20/9/2023, tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên chủ trì Hội nghị Hội đồng lần thứ nhất. Hội nghị nhằm phân tích, thảo luận, cho ý kiến về những cơ chế, chính sách để phát triển vùng Tây Nguyên tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị

Hội đồng điều phối được thành lập theo Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Chủ tịch, nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; lãnh đạo, đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Hội nghị tập trung thảo luận các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, huy động hiệu quả nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông, phát triển Tây Nguyên bền vững.

Các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến về một số chính sách phát triển kinh tế rừng; phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy di sản văn hóa; giải quyết có hiệu quả đất ở, đất sản xuất cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số…

Hội nghị xác định rõ, Tây Nguyên là địa bàn địa chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, là “phên dậu phía Tây của Tổ quốc”, “nóc nhà của Đông Dương”, thuộc tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, là nơi gần 6 triệu người thuộc 54/54 dân tộc anh em cả nước sinh sống.

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trình bày những vấn đề của tỉnh Lâm Đồng hiện nay, mong muốn để tỉnh bứt phá mạnh mẽ, hoà nhịp vào sự phát triển chung của toàn vùng Tây Nguyên

Những năm qua, Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả to lớn, rất quan trọng như GRDP bình quân đầu người năm 2022 gấp 11 lần so với năm 2002, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2002 - 2020 đạt gần 8%/năm và cao nhất so với các vùng.

Tuy nhiên quy mô kinh tế vùng Tây Nguyên còn những hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế như: GRDP bình quân đầu người vẫn ở mức thấp nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội, chưa địa phương nào trong vùng tự cân đối được ngân sách, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài rất thấp, giảm nghèo chưa bền vững, số hộ nghèo, cận nghèo lớn, nguy cơ tái nghèo còn cao...

Cùng với đó, tình trạng di dân tự do vào Tây Nguyên ngày càng phức tạp. Đất sản xuất, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số chậm được giải quyết; tỷ lệ che phủ rừng giảm mạnh và không đạt mục tiêu đề ra; rừng tự nhiên suy giảm cả về diện tích và chất lượng. Bên cạnh đó, Tây Nguyên cũng đang đối diện với nguy cơ nguồn nước cạn kiệt, tình trạng khô hạn diễn biến thất thường. Nhiều di sản văn hoá dân tộc đang đứng trước nguy cơ bị mai một, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Giáo dục, đào tạo chuyển biến chậm; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động thấp…

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Trước mắt, cần tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ: Kết nối giao thông nội vùng và giữa vùng với khu vực phụ cận như TP.HCM, ven biển miền Trung; phối hợp thu hút đầu tư chung, thay vì riêng lẻ, trong đó phải hết sức lưu ý nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào ngành nghề nào ở địa bàn và khả năng đáp ứng được mong muốn của nhà đầu tư vì sự phát triển chung cả khu vực; cố gắng tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, tăng cường liên kết vùng nguyên liệu; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia...

Theo Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quan điểm xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời, Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện thể chế, cơ chế tổ chức điều phối, liên kết phát triển vùng, tiểu vùng; điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng Tây Nguyên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang