Kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia với dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm

Thứ Ba, 25/10/2022 19:21

|

(CAO) Ngày 25/10/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tháng 10/2022.

Tham dự cuộc họp có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực và các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 là đại diện các bộ, ngành có liên quan cùng lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an...

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, về công tác hoàn thiện thể chế, đối với Thông tư kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành là một trong những văn bản ưu tiên cần triển khai để thực hiện Đề án 06/CP, dự kiến ban hành trong tháng 10/2022…

Về dịch vụ công, các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh 21/25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử. Theo đó, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã hoàn thành tái cấu trúc quy trình dịch vụ công Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); hoàn thành xây dựng, kết nối, tích hợp, công bố, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục này trên Cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến đối với dịch vụ công “Xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng năm 2022”. Đã có 616.522 thí sinh đăng ký nguyện vọng với trung bình 5,02 nguyện vọng trên mỗi thí sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc điều hành tham luận tại cuộc họp.

Bộ Công an tiếp tục phối hợp, triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình điểm dịch vụ công tại các địa phương. Theo đó, tại TP Hồ Chí Minh, kết quả triển khai mô hình thí điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 tại 03 điểm từ ngày 17/8 đến ngày 21/10/2022, cụ thể, quận 12 có 522 hồ sơ đăng ký dịch vụ công, huyện Nhà Bè 526 hồ sơ đăng ký dịch vụ công, quận Bình Thạnh 577 hồ sơ đăng ký dịch vụ công.

Tại TP Cần Thơ, kết quả thực hiện mô hình thí điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 tại 03 điểm từ ngày 06/9 đến ngày 21/10/2022, cụ thể, phường Tân An, quận Ninh Kiều có 344 hồ sơ đăng ký dịch vụ công, 732 hồ sơ thu nhận định danh điện tử; phường Hưng Phú, quận Cái Răng có 17 hồ sơ đăng ký dịch vụ công, 657 hồ sơ thu nhận định danh điện tử; phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ có 37 hồ sơ đăng ký dịch vụ công, 854 hồ sơ thu nhận định danh điện tử.

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sơ dữ liệu khác, trong tháng, đã kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu về Giấy phép lái xe, Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện của Bộ Giao thông Vận tải. Tính đến ngày 21/10/2022, đã kết nối chính thức với 12 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước; 03 doanh nghiệp viễn thông và 14 địa phương…

Các đại biểu tham luận tại cuộc họp.

Việc ứng dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử được đẩy mạnh, cụ thể, số lượng cơ sở đã sử dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh là 11.667/13.063 cơ sở (đạt tỷ lệ 89,3%). Có 3.970.321 công dân sử dụng CCCD đi khám, chữa bệnh trên toàn quốc.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu của Tổ công tác đã tập trung đánh giá rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới như: hoàn thiện hành lang pháp lý; nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật; đồng bộ dữ liệu giữa các bộ, ngành…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Ngày chuyển đổi số 10/10/2022 và chủ động nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 được nêu tại Báo cáo số 1593/BC-TCTTKĐA ngày 29/9/2022 của Bộ Công an (chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng tại Báo cáo kết quả tháng 9/2022 của Tổ công tác).

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận cuộc họp

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương để đẩy mạnh 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án và 29 dịch vụ công theo Quyết định số 422 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Về dịch vụ công Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần đưa ra lộ trình cụ thể để nhân rộng trên toàn quốc và lộ trình kết nối Cơ sở dữ liệu về đất đai với Cơ sở dữ liệu dân cư để phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến về cư trú và các dịch vụ công khác.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị, thành viên trong Tổ công tác thuộc Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về nhóm thông tin cơ bản về y tế được đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; thực hiện bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin ngành Y tế; triển khai thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp thông tin sức khỏe cá nhân trên ứng dụng VneID...

Bình luận (0)

Lên đầu trang