Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ

Thứ Sáu, 07/01/2022 21:18  | Mai Loan

|

(CAO) Đó là phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021; triển khai chương trình công tác năm 2022 và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022 của Cục Tổ chức cán bộ, tổ chức vào chiều 7-1. Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong năm 2021 Đảng ủy, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các đơn vị; tăng cường xây dựng Công an cấp huyện toàn diện; hoàn thành 100% tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy, gắn với phân công, phân cấp ở từng cấp Công an theo quy định; đặc biệt đẩy mạnh cơ cấu lại đội ngũ cán bộ 4 cấp Công an, tăng cường cán bộ cho Công an cấp cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu, nhất là Công an cấp xã, lực lượng CAND hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả.

Cục Tổ chức cán bộ cũng nhanh chóng hoàn thiện đồng bộ, liên thông, thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tổ chức cán bộ; tham mưu tổng kết, đánh giá và ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng.

Chính sách cán bộ, chính sách người có công, hậu phương CAND, bảo hiểm xã hội CAND được thực hiện kịp thời, góp phần thực hiện tốt kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng CAND...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai Nghị quyết về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" ngay khi Bộ Chính trị ban hành.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị, Cục Tổ chức tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ bảo đảm quy trình chặt chẽ, thủ tục rõ ràng, dân chủ, công khai, minh bạch, gắn với cải cách hiệu quả thủ tục hành chính.

Chủ động tổ chức tốt công tác nắm, đánh giá tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể và cá nhân thuộc Cục Tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, gắn với việc đào tạo cán bộ bảo đảm thực chất để đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

"Tầm nhìn đến năm 2025 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thì yêu cầu đầu tiên là khâu đào tạo cán bộ, đội ngũ cán bộ phải tinh thông về nghiệp vụ, phải có kiến thức, hiểu biết trong nhiều lĩnh vực, lăn lộn với thực tiễn", cùng với đó Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu phải chăm lo chế độ, chính sách để cán bộ yên tâm làm việc, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng đã phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022, kêu gọi toàn thể CBCS Cục Tổ chức cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân thuộc Cục Tổ chức cán bộ.

Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm trao các phần thưởng cao quý các tập thể và cá nhân thuộc Cục Tổ chức cán bộ.

* Buổi sáng cùng ngày, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Hội nghị triển khai công tác Công an và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022 tại Công an tỉnh Hưng Yên.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị Công an tỉnh Hưng Yên

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian tới, Công an tỉnh cần nhận diện đúng, chính xác về công tác an ninh và công tác phòng ngừa xã hội. Trên cơ sở đó, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo về ANTT; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phân tích, đánh giá, báo cáo, tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách, giải pháp phù hợp có ý nghĩa cơ bản lâu dài, đón bắt thời cơ, hóa giải thách thức, ngăn ngừa các nguy cơ, xung đột từ sớm, từ xa, phát hiện sớm và xử lý những yếu tố bất lợi.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021" tặng các tập thể xuất sắc.

Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng và hoạt động phạm tội. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và sẵn sàng ứng phó hiệu quả các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong tình hình hiện nay…

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang