Tiếp tục xin ý kiến Quốc hội về đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Thứ Ba, 26/05/2020 14:21

|

(CAO) Do còn nhiều ý kiến khác nhau, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều nay trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến 2 phương án về đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Hai phương án này được Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh thay mặt UBTVQH trình bày tại phiên họp Quốc hội chiều nay (26/5) khi báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật.

Cụ thể, phương án 1 là giữ quy định như dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, theo đó cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Lý do, thời gian qua, mặc dù đã có quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhưng nhiều doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng để biến tướng thành các băng nhóm xã hội, tội phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản, gây áp lực đối với con nợ, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen, gây mất trật tự, an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã hội.

Phương án 2, UBTVQH tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội không quy định cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” tại điểm h khoản 1 Điều 6 mà quy định tại Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như Luật hiện hành.

Việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện pháp đạt kết quả, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Do đó, để hạn chế tiêu cực phát sinh, đề nghị bổ sung quy định về điều kiện chặt chẽ đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ đối với loại hình kinh doanh này.

Liên quan đến ngành, cấm đầu tư kinh doanh, Chính phủ đề bỏ phụ lục 1, 2, 3 và cho rằng quy định cứng tại phụ lục sẽ dẫn đến cứng nhắc và trong trường hợp cần thiết phải thay đổi thì lại phải sửa luật.

Tại dự thảo mới nhất, tiếp thu ý kiến đa số đại biểu, phụ lục 1, 2 và 3 vẫn được giữ như Luật Đầu tư hiện hành trên cơ sở rà soát quy định Danh mục ban hành kèm theo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Lý do, theo UBTVQH, đây là những nội dung liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân, cần phải được quy định trong luật theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013.

Tại Điều 8 cũng đã quy định căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung theo thủ tục rút gọn.

Quá trình thảo luận, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ điều tra, thám tử tư, vật liệu nổ khác (ngoài pháo nổ), các ngành thải hóa chất độc hại ra môi trường, bào thai..., đồng thời đề nghị rà soát ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Bộ luật Hình sự, nhất là các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế như buôn lậu, kinh doanh hàng giả....

Tiếp thu, UBTVQH bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh "bào thai" để phản ánh đầy đủ nội dung cấm của ngành, nghề “Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người” tại điểm đ khoản 1 Điều 6.

Đối với dịch vụ điều tra, theo UBTVQH, theo quy định của Bộ luật Dân sự, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Do đó, cả người cung cấp thông tin và thám tử tư sử dụng thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của người khác để điều tra, theo dõi đều bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBTVQH cũng lưu ý một số hoạt động (như thải hóa chất độc hại ra môi trường, xâm phạm bí mật cá nhân, buôn lậu, kinh doanh hàng giả...) không phải là ngành, nghề kinh doanh mà là hành vi vi phạm pháp luật đã được quy định xử lý theo pháp luật hành chính, hình sự, dân sự.

“Việc đề xuất cấm đầu tư kinh doanh đối với các hoạt động nêu trên chưa làm rõ mục tiêu, phạm vi, nội dung cấm và đánh giá đầy đủ về tác động của việc cấm đầu tư kinh doanh, do đó, chưa có đầy đủ cơ sở để cấm đầu tư kinh doanh” – UBTVQH giải trình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang